Gewichtsbeperking centrumring Amsterdam

De gemeente Amsterdam weert vanaf 1 oktober 2021 alle vrachtwagens zwaarder dan 30 ton in de centrumring. Bijzondere voertuigen kunnen nog wel een ontheffing aanvragen.

Met deze maatregel wil Amsterdam oude bruggen en kademuren beschermen. Het gebied waar straks de nieuwe regel geldt, is iets groter dan de huidige 7,5 ton-zone.

Ontheffing

TLN is via de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) betrokken geweest bij de totstandkoming van dit besluit. Hoewel deze maatregel de bereikbaarheid van de stad voor vervoerders beperkt, is de uiteindelijke aanscherping acceptabeler dan het plan dat er eerder lag, ziet TLN in. In overleg met de gemeente heeft TLN er nadrukkelijk voor gepleit dat bepaalde bijzondere voertuigen ook in de toekomst een ontheffing kunnen krijgen. Daar is naar geluisterd. Ook wilde de gemeente Amsterdam de 7,5 ton-zone aanvankelijk veranderen naar een 3,5 ton-zone. Dat heeft TLN in samenwerking met onder andere evofenedex en VNO-NCW kunnen voorkomen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige ontheffingenbeleid zijn:

  • De voorwaarden waaronder ontheffingen worden uitgegeven worden vooral strenger voor voertuigen vanaf *30 ton.
  • Ontheffinghouders moeten ter plekke kunnen aantonen dat zij een bestemming in de 7,5 ton zone hebben. De eis vooraf om vijf vrachtbrieven aan te leveren vervalt.
  • De categorie bijzondere voertuigen vervalt. Ook voor deze voertuigen geldt de gewichtsbeperking.
  • Aanvullende gedragsregels worden bij de ontheffingsvoorschriften ingevoerd (bijvoorbeeld niet stilstaan op bruggen om te laden of te lossen).
  • De ontheffingsvoorschriften zijn strenger en er is een handhavingsstappenplan. De aanvraagprocedure zal eenvoudiger en sneller worden.

* Er zijn twee typen ontheffingen: (1) een zonale (jaar/dag)ontheffing voor voertuigen die maximaal 30 ton wegen en een maximale lengte van 10 meter hebben en (2) een routeontheffing voor voertuigen die zwaarder zijn dan 30 ton en of langer zijn dan 10 meter. Alleen als de infrastructuur het toestaat en/of er sprake is van ondeelbare lading is er een routeontheffing mogelijk. Met een zogenaamde intentieverklaring massa of lengte kunnen ondernemingen die voertuigen of een samenstel van voertuigen inzetten die op kenteken een hogere maximum massa dan 30 ton hebben toch een zonale of routeontheffing aanvragen. Dit geldt voor voertuigen met een eigen gewicht van maximaal 20 ton. Het maximum gewicht (eigen gewicht + lading) mag dan niet boven de 30 ton uitkomen. Op doorgaande routes mag een voertuig dan ook langer zijn dan 10 meter.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid