Groei luchtvracht belangrijk, ook met reductie stikstofemissie

Het is goed dat het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder voorzitterschap van Johan Remkes, mogelijkheden ziet voor verdere ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Groei van zowel het personenvervoer áls het vrachtvervoer door de lucht is belangrijk voor onze internationale concurrentiekracht en positie als vestigingsplaats voor handels- en productieactiviteiten.

TLN is het met de commissie eens dat er dan wel maatregelen in de sector zelf worden genomen om de stikstofemissies te reduceren. De aanpak die de commissie adviseert, lijkt goed aan te sluiten op de aanpak die in het Klimaatakkoord en het (ontwerp)akkoord Duurzame Luchtvaart is afgesproken. Daarnaast sluit het aan bij het sectorbrede plan ‘Slim én Duurzaam’, dat in 2018 aan de minister van LenW werd aangeboden. Het betreft onder meer afspraken over het zero emissie maken van het taxiën en de grondoperaties.

Haalbaar en proportioneel

Ten aanzien van de bevoorrading van winkels en bedrijven op de luchthavens is prima de parallel te maken met de afspraken uit het Klimaatakkoord over zero emissie bevoorrading van de veertig grootste steden in Nederland per 2025. Wel is van belang dat de maatregelen haalbaar en proportioneel zijn met de bijdrage van de sector aan de stikstofdeposities in natuurgebieden. Tevens zal een realistische overgangsregeling nodig zijn voor het bestaande materieel.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs