Handleiding voor handhaving Mobility Package in de maak

Handhavers en sociale partners in het wegtransport kregen eerder dit jaar van de Europese Commissie de opdracht een handleiding te maken voor de handhaving van het Mobility Package. Het doel van dit project (TRACE2) is te komen tot een eenduidig begrip en uitleg van de veranderingen als gevolg van het Mobility Package. De handleiding met praktische tools wordt straks als basis gebruikt voor trainingen van handhavers en informatie naar de sector.

Veranderingen in het Mobility Package betreffen de onderwerpen rij- en rusttijden, tachograaf, cabotage, vestigingseisen (terugkeer van het voertuig) en detachering. Voor de rij- en rusttijden en tachograaf was er al een handleiding, TRACE1. Deze is tot stand gekomen nadat handhavers jarenlang ervaring hadden met de regels en er ook veel jurisprudentie was ontwikkeld. Die luxe wordt gemist in TRACE2, want de inkt van het Mobility Package is nog maar net droog. Het Mobility Package is nog niet in alle lidstaten volledig ingevoerd en er is nog weinig ervaring opgedaan met de handhaving ervan. Het blijft dan ook een lastige oefening, maar het is noodzakelijk om een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen en zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. Het is voor het eerst dat er in de branche Europees-breed door zoveel partijen over de handhaving van nieuwe regels wordt gesproken.

Input TLN

Betrokken organisaties zijn CORTE (Confederation of Road Transport Enforcement), IRU (de Europese brancheorganisatie in het wegtransport) en de ETF (de Europese vakbond voor het wegtransport). TLN is lid van de IRU en sinds 1,5 jaar ook van CORTE. Op 17 en 18 november werden in CORTE de eerste concepten gepresenteerd waarop het team Mobility Package- specialisten van TLN haar input heeft gegeven. TLN neemt ook deel in een van de focusgroepen van het project.

Wat geëist mag worden

De handleidingen zijn nog niet af, maar op een aantal punten is duidelijker geworden wat er wel en wat er niet gecontroleerd kan worden langs de weg. Het uitgangspunt moet zijn en blijven dat er niet meer documentatie geëist mag worden dan in de wet is vastgelegd. Het door sommige partijen geopperde advies om bijvoorbeeld voor elke internationale rit een IMI-verklaring mee te nemen, schiet zijn doel voorbij. Die moeten bewaard worden voor die situaties waar detachering ook echt van toepassing is.

Wat deze hele exercitie duidelijk maakt, is hoe ingewikkeld het Mobility Package is. Niet alleen voor handhavers, maar ook voor de ondernemers die geacht worden dit uit te voeren. Het is te hopen dat de wetgever in Brussel daar ook van leert. Een uitvoerings- en handhavingstoets zoals we dat in Nederland kennen, heeft Europa nog niet, maar was hier geen overbodige luxe geweest!

Zodra de handleidingen gereed zijn, zal TLN daar uiteraard nader over informeren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.