Harde afspraken milieuzones voor vrachtverkeer

Het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven hebben afgesproken dat schonere vrachtauto’s (vanaf Euro IV) toegang blijven houden tot de milieuzones in alle steden.

​​​​Dit vloeit voort uit de verlenging van het huidige convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering tot en met 31 december 2019. ​Door de verkiezingsretoriek van lokale politici in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen, zoals bijvoorbeeld in Maastricht en Delft, wordt de indruk gewekt dat het toegangsbeleid de komende jaren in elke stad anders zal zijn.

evofenedex en TLN zijn fel tegenstander van een lappendeken aan regels voor milieuzones tussen steden en pleitten vorige week al voor dezelfde regels door heel het land​. Winkels moeten bevoorraad worden en duidelijkheid is daarbij voor alle partijen essentieel. evofenedex en TLN hebben zich daarom ook sterk gemaakt voor de verlenging van het convenant​. Als de dertien gemeenten die bij dit convenant zijn aangesloten, zich aan de afspraken houden, wordt een lappendeken aan milieumaatregele​n voorkomen.

Groen en bereikbaar

evofenedex en TLN zetten zich in voor groene en bereikbare binnensteden, op een manier die aansluit bij het investeringsgedrag van bedrijven. Een aanscherping op dit moment van de toegangsregimes in steden vertraagt mogelijk de investeringen in zero emission voertuigen die de komende jaren op de markt beschikbaar komen. Een aanscherping van de milieuzones voor het vrachtverkeer naar Euro VI wordt voorzien voor 2022. Dan hebben de laatst verkochte Euro I​V-vrachtauto’s hun afschrijving van acht jaar achter de rug en zijn naar verwachting ook elektrische vrachtauto’s in serieproductie op de markt. Ondernemers hebben dan pas op ruimere schaal de keuze om over te stappen op volledig elektrisch of hybride in plaats van diesel aangedreven voertuigen.

Zero emission stadsdistributie in 2025

evofenedex en TLN hebben de ambitie om in 2025 de binnensteden zonder uitlaatgassen te bevoorraden (zero emission). In dit kader streven evofenedex en TLN naar een landelijk loket voor ontheffingen en privileges voor ondernemers.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs