Hinder Haringvlietbrug kost transportsector 53 miljoen euro

De langdurige sluiting van rijstroken op de Haringvlietbrug kost de transportsector zeker 53 miljoen euro. De verkeershinder houdt aan tot de renovatie in 2023. Absurd, vindt Elisabeth Post, voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN). Naast de enorme kostenpost leidt de verkeershinder tot onbetrouwbare reistijden en onnodige extra kilometers.

De brug is in dermate slechte staat dat een klem of plaat lost dreigt te komen, met gevaar voor het verkeer. Daarom besloot minister Cora van Nieuwenhuizen gisteren om de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan de renovatie in 2023 naar 50 km/u te verlagen en het verkeer op en rond de brug over één rijstrook te laten rijden. Volgens Rijkswaterstaat leidt dat tot forse files op de A29 en A16 en 30 minuten extra reistijd. In de ochtend- en avondspits rijden dagelijks ongeveer 5000 vrachtwagens op die trajecten. Met een half uur vertraging loopt de economische schade voor de transportsector op tot minstens 53 miljoen euro, rekende TLN uit.

Cruciale verbindingswegen
“Het is absurd dat dit zo lang moet duren en dat transporteurs minimaal twee jaar lang consequent in de file moeten staan” regeert TLN-voorzitter Elisabeth Post. “De A29 en A16 zijn cruciale verbindingswegen tussen de Haven van Rotterdam en Zeeland, Noordwest-Brabant en België. Bovendien weet Rijkswaterstaat al sinds 2017 dat de brug in slechte staat is. Naast de economische schade leiden dit soort afsluitingen tot meer files op andere trajecten en onbetrouwbare reistijden voor vervoerders. Terwijl zij er juist op moeten kunnen vertrouwen dat het wegennet maximaal beschikbaar is.”

Sneeuwbaleffect
De afgelopen jaren zijn transporteurs meermaals overvallen door het plotseling en langdurig afsluiten van wegen door de slechte staat van onze infrastructuur. Veel bruggen, tunnels en viaducten in Nederland zijn verouderd en aan renovatie of vervanging toe. Bovendien neemt de hoeveelheid achterstallig onderhoud de laatste jaren alleen maar toe, omdat Rijkswaterstaat al het regulier onderhoud niet kan uitvoeren. Om dat sneeuwbaleffect te doorbreken, moet de overheid jaarlijks minstens één miljard euro extra investeren in het onderhoud van infrastructuur, bleek uit recent onderzoek naar de staat van de infrastructuur.

Grof geschut
Ook TNO concludeerde onlangs dat de jaarlijkse kosten voor de vervanging en renovatie van infrastructuur snel oplopen. Elisabeth Post: “Keer op keer wordt bevestigd dat we achter de feiten aanlopen en dat grof geschut nodig is om onze infrastructuur op niveau te houden. Het is aan de volgende regering om dat in te zetten, anders schiet een nieuw kabinet niet alleen zichzelf in de voet, maar benadeelt het ons allemaal.”