Huzarenstukje Nederlandse wegenbouwtransporteurs op Portugese A1

Uitslaande bosbranden: media berichten er steeds vaker over. Behalve natuur en woningen raakt dit vernietigende fenomeen ook de infrastructuur. Op de Portugese A1 tussen Pombal en Porto is recent het levensduur verlengend onderhoud (LVO) van een semi open deklaag afgerond. Nederlandse wegenbouwtransporteurs leverden een cruciale bijdrage onder uitdagende omstandigheden. Een internationaal gezelschap van geïnteresseerden was er getuige van.

Bosbranden hebben een vernietigende uitwerking op de directe omgeving, maar kunnen bovendien indirect tot schade leiden. Dat deden ze in Portugal, waar ze voor vertraging zorgden van het onderhoud aan de A1 over een traject van zo’n 30 kilometer. Dat weerhield de vervoersbedrijven Te Loo, Van Wolfswinkel Reiniging en G.S. van den IJssel er niet van om het LVO effectief af te ronden. ‘Hoewel het werk twee dagen compleet heeft stilgelegen’, aldus Robin van den IJssel, directeur van G.S. van den IJssel, actief in de deelmarkt tank- en silovervoer. ‘Het vuur kwam simpelweg te dichtbij. Zelfs de nabijgelegen asfaltcentrale moest de productie tijdelijk staken.’

Per schip naar Porto

Binnen het project is Latexfalt BV als aannemer verantwoordelijk voor de applicatie LVO en het aanbrengen van de verjongende emulsie. Latexfalt BV heeft partners Te Loo, Wolfswinkel en van den IJssel geselecteerd als onderaannemer in dergelijke projecten in binnen- en buitenland. Latexfalt BV is een innovatieve en marktgerichte organisatie die producten zoals emulsies en bindmiddelen maakt voor wegenbouw, bouw en industrie op basis van bitumen en polymeren.

De bedrijven werkten vaker samen. Eerder draaiden ze al eens een succesvol project op de A12 tussen Veenendaal en Lunetten, vertelt Henri te Loo, directeur van vervoersbedrijf Te Loo. ‘Voor het LVO aan de A1 moest 320 ton emulsie naar de werkplek worden gebracht. Voor die hoeveelheid ontbraken de opleggers’, vertelt Van den IJssel. ‘Dat leverde al meteen een uitdaging op, want we konden het dus niet helemaal over de weg aanvoeren. Daarom hebben we tankcontainers gehuurd, die geladen bij Latexfalt en naar de Rotterdamse haven gebracht. Vervolgens zijn ze per schip naar Leixoes gevaren, de haven van Porto.’

Foeke Elzinga van Latexfalt voegt toe: ‘De emulsie heet Modimuls® ZV en is een bitumenemulsie voorzien van een verjongingscomponent. De Modimuls® ZV heeft optimale hecht- en versterkingseigenschappen. De bitumenemulsie is speciaal ontwikkeld om de verouderde steenslag en mastiek in het wegdek te omhullen. Daarnaast worden de verouderde mengsel-eigenschappen in de toplaag verbeterd en versterkt. Modimuls® ZV wordt in combinatie met geforceerd inblazen aangebracht ten behoeve van een optimale verdeling in de holle ruimten van poreuze asfaltmengsels zoals [2L]-ZOAB[+].’

Zelfvoorzienende geest

Ook in Portugal bleven flexibiliteit en creativiteit onmisbaar voor het slagen van het project. Vanuit Leixoes moest immers alle emulsie naar de werkvakken tussen Pomba en Porto worden gereden. Van den IJssel: ‘We hebben daarvoor bij een Portugese vervoerder een chassis gehuurd. Onze tankwagen fungeerde als buffer. Als die leeg was, konden we die vullen. Zo reden we heen en weer om rit voor rit alle emulsie naar de werkvakken te vervoeren. Voor alle zekerheid namen we een extra emulsiepomp mee.’ In die zelfvoorzienende geest zorgde Van den IJssel bovendien nog voor een auto met een stroomgenerator, waarmee de tijdige en regelmatig aanvoer van emulsie was geborgd.

Voor 5 jaar vooruit

Wim van Wolfswinkel, directeur van Van Wolfswinkel Reiniging, had als taak om met zijn speciale zoab-reiniger het asfalt vóór het onderhoud over een totale oppervlakte van 400.000 vierkante meter te reinigen. Dat waren twee maal twee rijstroken over een kleine 30 kilometer. ‘Ik spoot met de reinigingswagen het asfalt schoon en zoog het losse vuil op. Daardoor krijg je zo diep mogelijke hechting van de emulsie die je uiteindelijk in de weg blaast. Door die optimale hechting kan de A1 na onze behandeling weer zeker vijf jaar vooruit. Normaal vervang je het wegdek om de vijf jaar. In feite verdubbel je dus de levensduur en bespaar je de vervangingskosten.’

Enige in Europa

Na dat voorbereidende werk kon Latexfalt starten met het aanbrengen van de bitumenemulsie. Direct na zijn bewerking werd het door twee bandenwalsen in de weg gereden. Daarna blies Van Wolfwinkel met zijn blaaswagen de emulsie in de poriën. De droogmachine waarmee dat gebeurt, is de enige in Europa. Tot slot strooide Te Loo met zijn strooiwagen gedroogd brekerzand op het wegdek. ‘Ik heb mijn strooimachine softwarematig helemaal aangepast en gekalibreerd zodat ik per nacht precies kan zien hoeveel zand ik heb gestrooid’ Zowel de strooi- als de droogwagen beschikken bovendien over benattingssproeiers op de banden. ‘Die voorkomen dat de emulsie daaraan blijft plakken’, licht Te Loo toe.

Creatief en flexibel teamwork

Het speciale materieel voor wegonderhoud heeft zeker geholpen om het hoogwaardige wegwerk effectief uit te rollen, aldus de heren. Samen met de speciale expertise die Nederland op het gebied van LVO heeft. Maar het welslagen van dit uitdagende project zit ook in creatief en flexibel teamwork. Van Wolfswinkel: ‘Samenwerking in het buitenland blijft toch iets speciaals. Je bent op elkaar aangewezen.’ Te Loo vult dat aan met een knipoog. ‘Er heerste in Portugal een beetje een Dakar spirit.’ Niet alleen kijken ze zelf positief terug op dertien nachten hard werk. Er waren geïnteresseerde Fransen en Spanjaarden aanwezig om alles van dichtbij te volgen. En, het belangrijkst, ook de opdrachtgever is tevreden met het resultaat. In oktober wacht het team naar alle waarschijnlijkheid dan ook een Portugese vervolgopdracht.

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Herschreven versie op basis van nieuwe informatie. Auteur: Baart Koster.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.