Jonathan Holslag tijdens TLN Inspireert: Geopolitieke ontwikkelingen & invloed van de BRICS-landen

Op 27 januari 2024 vindt de eerste editie van TLN Inspireert! plaats, een veelzijdig event speciaal georganiseerd voor TLN-leden en partners. De komende weken zetten we telkens een onderdeel van het programma in de spotlight. Deze week is dat de keynote van Jonathan Holslag.

De wereld staat in brand en de vuurzee komt steeds dichterbij: Oekraïne, Gaza, Noord-Afrika. Weg zijn de droombeelden van een wereld waarin handel en contact de grote conflicten zouden overwinnen. Als er al contact is, dan willen landen die vooral controleren. Ook de transportsector wordt een arena van machtspolitiek. De logistieke sector moet zich schrap zetten voor een lange periode van onzekerheid. In zijn bijdrage legt professor Jonathan Holslag uit hoe logistieke bedrijven in die woelige wereld aan hun weerbaarheid kunnen bouwen.

Cuno Vat, ondernemer en eigenaar van het internationaal opererend familiebedrijf Neele-Vat Logistics en daarnaast o.a. bestuurslid van TLN, over deze keynote: “Wij zijn als internationaal opererende ondernemingen iedere dag bezig met het vaak impliciet beoordelen van de geopolitieke situatie in de wereld. Dat is niet altijd even makkelijk… Oekraïne, Gaza, Noord-Afrika, Zuid Chinese Zee. Op de eerste plaats raken deze ontwikkelingen de plaatselijke bevolking. Maar het raakt ons in Europa ook en wij moeten er als internationale ondernemingen mee dealen. Visies over de Chinese Zijderoute, Europe’s Global Gateway, de Russisch Euraziatische Unie waren mooi, maar wat zijn ze nu nog waard? Natuurlijk moeten wij als ondernemers hier onze eigen weg in vinden, maar als er íemand is die ons daarbij kan helpen is het Jonathan Holslag. Deze hoogleraar en topadviseur analyseert helder en scherp de geopolitieke situatie in de wereld en is daarbij een groot kenner van China. Alleen al de aanwezigheid van deze topspreker maakt het voor mij de moeite waard om naar TLN Inspireert! te komen.

Bio: Jonathan Holslag doceert internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel en als gastdocent aan vele andere universiteiten in de wereld. Hij adviseerde tal van overheidsinstellingen en grote bedrijven. Jonathan is tevens reservist in de Belgische krijgsmacht.

Wil je er ook bij zijn? Meld je aan voor TLN Inspireert!
En lees alle informatie over TLN Inspireert op onze website.

Praktische informatie

  • Wanneer: Zaterdag 27 januari 2024 – van 13.00 tot 20.00 uur
  • Waar: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht
  • TLN Inspireert! is gratis en exclusief te bezoeken voor TLN-leden

ENGLISH:

Headliner Jonathan Holslag – Geopolitical developments & the influence of BRICS on the EU (English)

On 27 January 2024, the first edition of TLN Inspireert! will take place, a multi-faceted event specially organised for TLN members and partners. In the coming period, we will highlight a new part of the programme every week. This week it’s Jonathan Holslag’s keynote.

The world is on fire and the conflagration is getting closer: Ukraine, Gaza, North Africa. The dream images of a world where trade and contact would overcome major conflicts are gone. If there is contact at all, countries mainly want to control it. The transport sector is also becoming an arena of power politics. The logistics sector must brace itself for a long period of uncertainty. In his contribution, professor Jonathan Holslag will explain how logistics companies can build their resilience in this turbulent world.

Cuno Vat, entrepreneur and owner of internationally operating family company Neele-Vat Logistics and member of the board of TLN, among others, about this keynote: “As internationally operating companies, we are busy every day, often implicitly, assessing the geopolitical situation in the world. This is not always easy… Ukraine, Gaza, North Africa, South China Sea. First and foremost, these developments affect the local population. But it also affects us in Europe and we have to deal with it as international companies. Visions of the Chinese Silk Road, Europe’s Global Gateway and the Russian Eurasian Union were great, but what are they worth now? Of course, as entrepreneurs, we have to find our own way in this, but if there is one person who can help us do so, it is Jonathan Holslag. This professor and top advisor clearly and sharply analyses the geopolitical situation in the world and is a great expert on China. The attendance of this top speaker alone makes it worthwhile for me to come to TLN Inspireert!”

Would you like to attend as well? Sign up for TLN Inspireert!

Bio: Jonathan Holslag teaches international politics at the Free University of Brussels and as a guest lecturer at many other universities around the world. He has advised numerous government institutions and major companies. Jonathan is also a reservist in the Belgian armed forces.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.