Kabinet bevestigt afspraken verduurzaming transport

Wat betreft verduurzaming van de transportsector staan er geen verrassingen in de Prinsjesdagstukken. De begrotingen voor 2020 van verschillende ministeries volgen de afspraken van de klimaatplannen en reserveren het benodigde geld.

​​TLN onderschrijft het belang van CO2-reductie en heeft de afspraken in het (voorlopige) Klimaatakkoord en de klimaatplannen van het kabinet eerder ambitieus en realistisch​ genoemd.

Subsidie elektrische vrachtauto’s

In 2020 legt het kabinet subsidieregelingen voor elektrische vracht- en bestelauto’s vast in de wet, die uiterlijk in 2021 van kracht wordt. In 2025 zullen in ongeveer dertig tot veertig grotere steden middelgrote zero emission- zones zijn ingesteld voor goederenvervoer: uitstootvrije zones voor vracht- en bestelauto’s. Elektrische vrachtauto’s zijn voorlopig nog beperkt verkrijgbaar en stukken duurder. Subsidie is nodig om de komende jaren vraag en productie op gang te brengen en om het verschil in kosten tussen een dieselvoertuig en de elektrische variant voor ondernemers te dempen. De subsidie zal uiterlijk vanaf 2021 beschikbaar zijn en dekt dan 40 procent van de meerkosten van elektrische trucks ten opzichte van een gelijkwaardige dieselvariant.​​

Bekijk in dit filmpje TLN’s visie op de zero emissions binnenstad:​​

​Bijmenging duurzame brandstoffen

Verder bevestigen de Prinsjesdagstukken dat brandstofleveranciers op basis van de klimaatplannen verplicht zijn om de bijmenging van duurzame biobrandstoffen tussen nu en 2030 te stapsgewijs te verhogen tot een aandeel van ongeveer 20 procent. Voor de langere afstanden zijn elektrische vrachtauto’s namelijk voorlopig nog niet te gebruiken: daarvoor kunnen ze nog niet lang genoeg rijden zonder bij te moeten laden. Daarvoor zouden nog ‘gewone’ vrachtauto’s ingezet moeten worden, die rijden op duurzame brandstoffen voor vrachtauto’s, zoals hydrotreated vegetable oils (HVO) en bioLNG. TLN noemt deze brandstoffen GreenTruckFuel en heeft bepleit dergelijke schaarse brandstoffen vooral in te zetten in segmenten waar voorlopig nog geen andere mogelijkheden zijn voor CO2-reductie. In de klimaatplannen is opgenomen dat er een verkenning zal plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een hogere bijmenging GreenTruckFuel als transitiebrandstof voor vrachtauto’s buiten de zero emissie zones.​​

​Bekijk in dit filmpje TLN’s visie op low emission voor de langere afstanden: 

Lichte verhoging dieselaccijns

In de ook op Prinsjesdag gepresenteerde Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is opgenomen dat er een zeer beperkte verhoging van de accijns op diesel komt alsook een lichte lastenverhoging op het gebruik van een fossiele auto. De accijns op diesel wordt per 2021 verhoogd met 1 cent per liter en per 2023 weer met 1 cent per liter. Ook daarmee volgt de begroting de afspraken uit de klimaatplannen. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) een verlaagd tarief. In de klimaatplannen is overeengekomen deze tarieven geleidelijk te laten oplopen.​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs