Kamervragen en motie hinderbeperking Haringvlietbrug

Meerdere fracties hebben de afgelopen week Kamervragen gesteld over de langdurige verkeershinder bij de Haringvlietbrug. Ook nam de Tweede Kamer een motie aan om, waar mogelijk, de hinder voor wegverkeer zoveel mogelijk te verlichten.

De motie van Jaco Geurts (CDA) en mede-indiener Peter de Groot (VVD) werd door een meerderheid van de Kamer gesteund en is daarmee aangenomen. De motie volgde na eerdere Kamervragen van de VVD, PVV, SGP en Groep Van Haga over de problemen met de Haringvlietbrug. TLN vindt het belangrijk dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt en de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk starten. Het is absurd dat de verkeershinder tot aan de renovatie in 2023 moet duren, benadrukte TLN-voorzitter Elisabeth Post al eerder.

53 miljoen euro
De Haringvlietbrug is in dermate slechte staat dat een klem of plaat lost dreigt te komen, met gevaar voor het verkeer. Daarom besloot minister Cora van Nieuwenhuizen eerder om de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan de renovatie in 2023 naar 50 km/u te verlagen en het verkeer op en rond de brug over één rijstrook te laten rijden. Volgens Rijkswaterstaat leidt dat tot forse files op de A29 en A16 en 30 minuten extra reistijd.

Voldoende budget
Veel bruggen, tunnels en viaducten in Nederland zijn verouderd en aan renovatie of vervanging toe. Bovendien neemt de hoeveelheid achterstallig onderhoud de laatste jaren alleen maar toe, omdat Rijkswaterstaat al het regulier onderhoud niet kan uitvoeren. Daarom roept TLN (20210525 Brief Samen verdienen en samen verduurzamen - TLN) een nieuw te vormen kabinet op om voldoende budget vrij te maken voor het beheer en onderhoud van onze infrastructuur. De budgetbehoefte bij Rijkswaterstaat is in de periode 2022-2035 gemiddeld 1 miljard euro hoger dan het beschikbare budget hiervoor.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid