Kosten wegvervoer stijgen in 2024 minder hard dan in 2023

De verwachte kostenstijging, exclusief brandstofkostenontwikkeling, voor 2024 ten opzichte van 2023 varieert tussen de plus 3,8% en plus 5,3%. De gerealiseerde kostenstijging, exclusief brandstofkostenontwikkeling, van 2023 varieert tussen de plus 4,8% en plus 8,8%. Dit is een kostenontwikkeling exclusief specifieke marktomstandigheden en brandstofkostenontwikkeling. De gerealiseerde kostenontwikkeling 2023 is in lijn met de raming zoals in 2022 voor 2023 is afgegeven. De kostenstijging over 2024 tezamen met het verschil tussen realisatie en raming over 2023 varieert daarmee van 3,8% tot 5,1%, exclusief brandstofkostenontwikkeling en exclusief relaties met ferrydiensten. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2023-2024” van onderzoeksbureau Panteia.

Kostenontwikkeling blijft hoog en de raming is nog onzeker

Na de extreme kostenstijging in het afgelopen jaar, ligt de kostenontwikkeling dit jaar aanmerkelijk lager. Toch is ook nu de stijging historisch gezien nog steeds stevig. Het ontbreken van een cao-beroepsgoederenvervoer voor 2024 maakt de raming minder voorspelbaar dan in het afgelopen jaar. De raming gaat nu uit van 5,4% contractloonstijging marktsector volgens het Centraal Planbureau. Daarnaast gaat de raming uit van een accijnsverhoging per 1 januari 2024 op diesel. In de huidige kamer wil een meerderheid van deze accijnsverhoging afzien. Echter een beleidsbesluit is hierover nog niet genomen. Vandaar dat de raming uitgaat van staand beleid.

Loonkostenontwikkeling 2023

De gerealiseerde loonkostenontwikkeling in 2023 t.o.v. 2022 is plus 8,89%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het cao-akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5%, een eenmalige uitkering van €250,- per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.

Brandstofkostenontwikkeling

De brandstofkosten zijn in 2023 t.o.v. 2022 zijn gemiddeld met 9,1% gedaald. De gerealiseerde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2023 varieert tussen plus 3,7% en plus 7,8%. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

Realisatie 2023 in lijn met de raming 2023

De gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2023 wijkt nauwelijks af van de raming zoals die gepresenteerd is in de rapportage van november 2022.

Overige belangrijke kostenontwikkelingen in 2024

De rentekosten nemen naar verwachting met 29,6% toe en de verzekeringskosten met 6,0%. De kosten van reparatie en onderhoud nemen naar verwachting met 4,4% toe.

Specifieke marktomstandigheden

Naast de reguliere ontwikkelingen kunnen er specifieke marktomstandigheden zijn die invloed kunnen hebben op de kostenontwikkeling bijvoorbeeld forse tolkostenontwikkeling in Duitsland en duurzaamheidsverplichtingen.

Nieuw in de rapportage

Nieuw in het huidige rapport is een kostenontwikkeling voor een elektrische trekker/oplegger.

Waar kan ik het rapport inzien?

Het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer in 2023 en 2024” is exclusief voor TLN-leden. 

Webinar

Het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2023-2024’ is tijdens een webinar door TLN, evofenedex en Panteia gelanceerd. Wessel Deelstra (TLN) en Thomas Reitsma (evofenedex) en namen de belangrijkste punten uit het rapport door met Manfred Kindt en Wim Mars van Panteia. Naast de kostenontwikkelingen stonden we ook met Guido de Wit van Topsector Logistiek stil bij de aankomende verplichtingen omtrent CO2-reductie en werd er dieper ingegaan op de impact van de verduurzamingsopgave. Met ruim 1100 aanmeldingen was het een zeer goed bezochte bijeenkomst, het is duidelijk dat de behoefte groot is bij vervoerders en verladers. Bekijk hier het webinar terug.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.