Logistiek en Defensie brengen elkaar verder

Wat kunnen logistieke bedrijven en Defensie voor elkaar betekenen? Die vraag vormde de rode draad van de onlangs door TLN, evofenedex en Defensie georganiseerde bijeenkomst, bedoeld voor geïnteresseerde logistiek dienstverleners.

​Na een inleidende beschouwing van generaal-majoor Fred Sotthewes, waarin hij de actuele geo-logistieke verhoudingen in de wereld schetste, ging brigadegeneraal Hans Damen, leider van de Taskforce Logistiek van het ministerie van Defensie, dieper in op de raakvlakken tussen logistieke bedrijven en militaire operaties.

Alleen maar logisch

Permanente mobiliteit, daar draait het volgens Damen om. Bij Defensie, maar zeker ook in de logistiek. ‘Immers, vanuit stilstand win je de wedstrijd niet. Het is daarom alleen maar logisch dat de logistiek en Defensie elkaar opzoeken, om elkaar verder te helpen en om van elkaar te leren.’ Het logistieke centrum dat Defensie gaat realiseren bij Soesterberg is daar een concreet voorbeeld van, vindt Damen. ‘Dat ontwikkelen we het liefst samen met logistieke partijen. Simpelweg omdat wij van hen kunnen leren. Maar ook omdat we in deze moderne tijd niet alle logistiek zelf willen blijven doen als anderen dat net zo goed of misschien zelfs wel beter kunnen.’

Logistiek vakmanschap

Erik van Wunnik, director product development bij logistiek dienstverlener DSV, heeft woorden van dezelfde strekking: ‘Je kunt elkaar versterken, bijvoorbeeld op piekmomenten, maar ook door bepaalde expertise in te brengen.’ Vanuit die gedachte organiseerde DSV eerder al een pilot, samen met Defensie, om concreet aan uitwisseling te doen en wederzijds te komen tot een doorontwikkeling van het logistieke vakmanschap. ‘Een succes’, aldus Van Wunnik. ‘We hebben beide veel geleerd en elkaar echt verder gebracht.’

Slimme oplossingen

Een nieuwe kans om tot effectieve samenwerking te komen tussen de logistieke sector en Defensie is de ontwikkeling van de F-35, het strijdvliegtuig dat de Amerikanen vanuit Nederland wereldwijd uitrollen. René de Koning, ceo van OneLogistics, de partij die deze uitrol coördineert, legt uit: ‘Wij willen met slimme oplossingen de logistieke keten aansturen, wereldwijd. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daarbij maken we graag gebruik van partners. Ofwel, logistiek dienstverleners die een bepaalde expertise kunnen inbrengen die ons logistieke proces versterkt.’

  • Meer weten over deze bijeenkomst of de mogelijkheden die er zijn om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen logistieke bedrijven en Defensie? Neem dan contact op met Peter Jonkers van TLN: pjonkers@tln.nl

Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs