Maak gebruik van digitale vrachtbrieven, juist nu!

Overheden van Benelux-landen roepen transporteurs op om juist nu gebruik te maken van digitale vrachtbrieven. TLN ondersteunt deze oproep. Sowieso is de branchevereniging voor minder papier maar nu komt er nog een reden bij: veiligheid.

De transportsector maakt nog gebruik van papieren vrachtdocumenten. Die gaan van hand tot hand en zijn daarom risicovol nu met het Coronavirus. Een van de belangrijkste documenten is de vrachtbrief (e-cmr). Hiervan worden er jaarlijks binnen de Benelux 70 miljoen uitgegeven. Tot voor kort waren die alleen in papieren vorm toegelaten. Er moet daarom nadrukkelijk gezocht worden naar ‘touch-less’ alternatieven.

Ongelimiteerd
In Benelux-verband is in 2017 een proef gestart die het gebruik van digitale vrachtbrieven (e-cmr’s) voor het nationale en het intra-Beneluxvervoer mogelijk maakt. Transporteurs kunnen hier ongelimiteerd gebruik van maken mits zij hun e-cmr’s betrekken van één van de dertien in het kader van de proef toegelaten e-cmr providers. De transportministeries bevelen in het licht van de Coronacrisis transporteurs aan om hier waar mogelijk gebruik van te maken.

Voordelen
TLN: “We propageerden altijd al wel de digitale vrachtbrief maar juist nu in de crisis waarin de diverse landen zijn betrokken, willen we onze leden extra wijzen op het gebruik van de elektronische vrachtbrief (e-CMR). Het gebruik van de e-CMR biedt niet alleen veel voordelen in administratief opzicht maar helpt ook bij de noodzakelijke social distancing in de bestrijding van het corona-virus. Het leidt ook tot veiligere en snellere controles.”

Meer informatie
Voor meer informatie kun je je wenden tot: de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en Beurtvaartadres.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs