Maak hoge brandstofprijzen bespreekbaar met opdrachtgever

Maak de hogere brandstofprijzen bespreekbaar. Dat is een zaak van zowel vervoerder als opdrachtgever. Met de brandstofprijzen die nu al op recordhoogte liggen en in een verhoogd tempo verder stijgen, adviseert TLN transportondernemers om een brandstofclausule af te sluiten waarin reële afspraken staan met de opdrachtgever.

De ondernemers Wim Mellink en Hans van Noord hebben hun geldende afspraken opengebroken samen met hun opdrachtgever. ‘Je moet wel, want anders stijgen de kosten maar door”, zegt KTO’er Mellink die ook andere ondernemers aanraadt om hetzelfde te doen: ‘Ga in gesprek. Blijf niet als de underdog in een hokje zitten. Elke reële opdrachtgever zal snappen dat je dit onderwerp aansnijdt. Er moet wederzijds begrip ontstaan om hier echt samen uit te komen.’

‘Correctiemoment’

Hans van Noord heeft 6 vrachtauto’s en heeft daarnaast aantal charters in opdracht rijden. Hij is het eens met collega Mellink. Hij geeft aan dat hij het ‘correctiemoment’ verkort heeft de afgelopen tijd: ‘Eerst van een maand, naar twee weken en nu pas ik de prijs wekelijks aan. Daardoor heb ik meer grip op de prijsstijgingen. Je bent uiteindelijk toch afhankelijk van elkaar, dus kun je er maar open en eerlijk over praten met je opdrachtgever.’

Brandstofclausule is onmisbaar

Over de onmisbaarheid van een brandstofclausule bestaat geen twijfel. Mellink adviseert andere ondernemers een clausule af te sluiten: ‘Juist in deze tijd is het heel belangrijk om iets van houvast te hebben. Dat biedt de brandstofclausule, ondanks wat gebreken hier en daar, echt nog wel. Zo lang je daar dus maar over in gesprek blijft.’

TLN schat in dat ongeveer 80 procent van de ondernemers gebruik maakt van een brandstofclausule. Hierdoor kunnen de risico’s van sterke fluctuaties in brandstofkosten worden ondervangen. Er zijn verschillende vormen van clausules, zowel in de prijsstelling als de termijn van aanpassing. Hans van Noord: ‘Ik ben in deze tijd blij dat ik een clausule heb en ik ken bijna niemand die er geen heeft. Het is een soort redding in deze tijd, want anders moet je de kosten zelf dragen.’

Vertraging in clausule

Ondernemers die gebruik maken van een brandstofclausule, kunnen toch last hebben van de sterk stijgende brandstofprijzen, omdat de clausule vaak werkt met vertraging. Als je bijvoorbeeld een clausule per week hebt afgesproken, rij je voor de prijs die bijvoorbeeld op maandag geldt. De rest van de week geldt voor de klant ondanks de dieselprijsstijgingen die afgesproken prijs.

De voortdurende en sterke stijgingen creëren nu een voortdurend en groeiend nadeel. Dat merkt ook Wim Mellink: ‘Ik kijk iedere 1e van de maand naar de gemiddelde prijsstijging van de afgelopen maand. Daardoor loop ik eigenlijk altijd 30 dagen achter. Dat is niet handig.’ Een supermarktvervoerder heeft aangegeven ongeveer 800.000 liter diesel per week te tanken. Als de pompprijs in een week stijgt met 15 cent kost dat 120.000 euro extra per week.

Goede afspraken

TLN krijgt veel vragen binnen over de brandstofprijzen en adviseert ondernemers om een clausule af te sluiten en goede afspraken te maken. Zo lang de stijging van de prijzen doorgaat is het belangrijk om vinger aan de pols te houden bij opdrachtgevers en klanten. De periode waarover je een clausule afsluit moet verkort kunnen worden. Daardoor kan een vervoerder de prijsstijging van de brandstof sneller meenemen in zijn prijzen hoeft daardoor niet te wachten tot het volgende ‘correctiemoment’ dat is afgesproken in de clausule.

IRU

TLN is continu in overleg met onder meer de wereldwijde transportorganisatie IRU. Het probleem van de stijgende brandstofprijzen doet zich wereldwijd voor en nationale overheden kijken sterk naar andere landen om te zien wat die doen. In het Europese overleg met IRU vanmorgen 9 maart heeft de IRU aangegeven onder meer te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de Europese regelgeving om dieselprijzen voor beroepsvervoer te maximeren en accijnzen en belastingen op diesel te verminderen. Vanmiddag is de IRU met een wereldwijd persbericht gekomen om aandacht te vragen voor de dieselprijs. Los van de Europese inspanningen adviseert TLN realistische afspraken te maken met de opdrachtgever en sowieso een clausule af te spreken.

Lees ook het artikel: Waarom is een brandstofclausule onmisbaar?

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.