Meldpunt motorstoringen door diesel

Incidenteel meldt zich een ondernemer bij TLN met motorproblemen waarbij de oorzaak lijkt te liggen bij de getankte brandstof en de filters en verstuivers die als gevolg daarvan verstopt raken. Het is niet duidelijk of dergelijke problemen vaker voorkomen maar mogelijk niet bij TLN bekend zijn. Voor TLN is het belangrijk om zicht te krijgen motorstoringen door vermeende brandstofproblematiek en de opvolging van de klachten.

Incidenteel meldt zich een ondernemer bij TLN met motorproblemen waarbij de oorzaak lijkt te liggen bij de getankte brandstof en de filters en verstuivers die als gevolg daarvan verstopt raken. Het is niet duidelijk of dergelijke problemen vaker voorkomen maar mogelijk niet bij TLN bekend zijn. De brancheverenigingen VeMoBin, MVO, NOVE, PHB, RAI en BOVAG die betrokken zijn bij motorbrandstoffen in Nederland zijn op grond van reclamaties bekend met enkele meldingen. Om beter zicht te krijgen op de problematiek is er een meldpunt ingesteld waar bedrijven terecht kunnen die tegen de geschetste problemen aanlopen. Daar is ook informatie beschikbaar over de klachtenprocedure, de monstername en de manier van melden. Meer informatie vind je via het Meldpunt gebruikerservaringen dieselbrandstoffen (nove.nl) .

Voor TLN is het belangrijk om zicht te krijgen in de motorstoringen door vermeende brandstofproblematiek en de opvolging van de klachten. TLN vraagt daarom haar leden die gebruik maken van het bovengenoemde meldpunt gelijktijdig een bericht te sturen naar info@tln.nl. Tijdens periodiek overleg met de brancheverenigingen over brandstofkwaliteit kunnen we dan vinger aan de pols houden voor het collectieve inzicht en over de individuele afwikkeling van klachten.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.