Minister geeft opdracht voor oplossen files A50

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de startbeslissing A50 Ewijk- Paalgraven getekend. Hiermee geeft de minister opdracht om de files tussen de knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven op te lossen.

De afgelopen jaren heeft TLN samen met VNO-NCW Brabant-Zeeland, evofenedex en VNO-NCW Midden een intensieve lobby gevoerd om de problemen op de A50 onder de aandacht te brengen. Met deze beslissing is de aanpak van de files weer een stap dichterbij gekomen. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt. Als alles zonder vertraging verloopt start de realisatiefase in 2026.

De A50 is een belangrijke corridor voor vrachtverkeer op de oostflank van Nederland en koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de regio. Dat wordt onderschreven door het vele vrachtverkeer op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Zo’n 19 procent van het totale verkeer is vrachtverkeer. Uit recente analyses blijkt dat het grote aandeel vrachtverkeer verder zal stijgen. Enerzijds door logistieke ontwikkelingen. Anderzijds door de snelle en zekere bevolkingsgroei in deze regio.

Het Rijk heeft 69 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van de files. De provincies Gelderland en Noord-Brabant betalen allebei 17 miljoen euro mee.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid