Nieuw overlegplatform: TLN-Logistiek

TLN heeft een nieuw overlegplatform in het leven geroepen: TLN-Logistiek, gericht op ondernemingen die een vooraanstaande rol spelen bij de transities die plaatsvinden binnen het logistieke proces.

​De oprichting van TLN-Logistiek is een antwoord op de snelle veranderingen binnen de wereld van transport en logistiek. Ketengerichte samenwerking is daarbij het centrale thema voor de toekomst. Bestaande traditionele logistieke concepten maken plaats voor nieuwe innovatieve werkwijzen, waarbij onder meer de toepassing van informatietechnologie de wereld van logistieke bedrijven fundamenteel zal veranderen. Opslag en transport worden onderdeel van een ‘high tech’-omgeving, waarbij bedrijven met multimodale oplossingen zich steeds meer toeleggen op een regiefunctie.

TLN-Logistiek biedt de leiders van dergelijke ondernemingen de gelegenheid om als gelijkgestemden met elkaar van gedachten te wisselen over de nieuwe ontwikkelingen.

Opheffing​​ KLS

Met de oprichting van het overlegplatform komt een einde aan de activiteiten van de Kring Logistiek en Supply chain (KLS). Het bleek onlogisch om de KLS in de huidige vorm naast TLN-Logistiek te laten voortbestaan. Dat wil nadrukkelijk niet zeggen dat ook afscheid wordt genomen van de specifieke belangenbehartigende thema’s van ondernemingen die hier lid van waren. Ze blijven onderdeel uitmaken van de reguliere TLN-activiteiten. Ook de dagelijkse dienstverlening aan individuele bedrijven blijft voortbestaan. Daarnaast krijgen logistieke thema’s aandacht binnen de verschillende deelmarkten.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur