Nieuw stadsbestuur Tilburg gaat verder met schone stadsdistributie

Het nieuwe stadsbestuur van Tilburg gaat verder op de ingeslagen weg om het vervoer in de binnenstad te verduurzamen. Ook wil de coalitie van D66, GroenLinks, VVD en CDA onderzoeken of er meer parkeerplaatsen voor vrachtauto’s in de gemeente kunnen komen.

​Dat blijkt uit het nieuwe Tilburgse coalitieakkoord. TLN heeft hier steeds voor gepleit, onder meer in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. TLN is blij dat dit pleidooi voor schone stadsdistributie en meer parkeerplaatsen gehoord is door het nieuwe stadsbestuur.

Hulp bij aanschaf elektrische voertuigen

Tilburg was in 2015 de eerste Brabantse stad die de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) tekende. De Green Deal ZES is een landelijke afspraak tussen gemeenten, bedrijven en ondernemersorganisaties waarin wordt gestreefd naar slimme emissievrije stadsdistributie in 2025. Het nieuwe stadsbestuur kondigt aan vast te houden aan de gemaakte afspraken en komt op korte termijn met een voorstel om de overstap naar elektrisch vervoer te ondersteunen. De coalitie geeft aan aandacht te hebben voor het feit dat kleine bedrijven en ZZP’ers hulp nodig hebben voor de overstap naar elektrische voertuigen. Een elektrisch voertuig aanschaffen kost namelijk veel geld.

Meer parkeerplaatsen

In het coalitieakkoord staat ook vernoemd dat de coalitie het ongewenst parkeren van vrachtauto’s op bedrijventerreinen wil tegengaan. Dit wil Tilburg doen door samen met het bedrijfsleven de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtauto’s.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie