11e editie Topcoaches voor Toptalent van start

Op zoek naar een toptalent voor een afstudeertraject en wilt u een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven? Dan is het Topcoaches voor Toptalent programma iets voor u.

Topcoaches voor Toptalent (TvT) is een uniek coachingprogramma voor logistieke toptalenten en een samenwerking tussen TLN, evofenedex en logistieke hbo’s. TvT wordt uitgevoerd door vLm. De komende editie is alweer de 11e editie van het TvT-programma.

Selecte groep

Jaarlijks komt een selecte groep van tien tot twintig ambitieuze vierdejaars studenten Logistiek van tien verschillende hogescholen voor dit programma in aanmerking. De doelstelling van het programma is om logistieke topstudenten de mogelijkheid te geven tijdens het afstudeerjaar intensief begeleid te worden door een topcoach van een topbedrijf.

Competenties

Dit betekent dat deze speciaal geselecteerde studenten niet alleen een afstudeerstage uitvoeren bij het bedrijf, maar in bredere vorm worden voorbereid op de arbeidspraktijk. Hierbij komt niet alleen het aspect logistieke kennis aan bod, maar vooral ook de competenties die steeds belangrijker worden in het arbeidsveld, zoals leiderschap, communicatieve en sociale competenties en de toepassing van kennis en inzicht.

Kosten

Aan het TvT-programma zijn kosten verbonden. Alle deelnemende partijen dragen een deel van de kosten. De bijdrage voor de bedrijven komt uit op € 2.600 per student. Daarnaast is het gebruikelijk dat de stagiair een stagevergoeding ontvangt van het stagebedrijf. De hoogte daarvan is iets tussen het bedrijf en de student.

Contact

Wilt u deelnemen aan Topcoaches voor Toptalent? Neem dan contact op met TLN (E opleidingen@tln.nl) of TvT-projectmanager Jolanda Bakker van vLm (E jbakker@vlm.nl, T 079-3467359).

  • Klik hier voor meer informatie over het TvT-programma​

Gerelateerde onderwerpen

Opleiding