2016 was topjaar voor Transport en Logistiek

Conjunctuur enquete

Het vertrouwen onder de transportondernemers neemt toe en zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien. Dat is naar voren gekomen uit de conjunctuurenquête die Transport en Logistiek Nederland (TLN) onder haar leden heeft gehouden.

​Vooral koeriers en verhuizers hebben in 2016 meer opdrachten gekregen. De stijging is het gevolg van de aantrekkende huizenmarkt en de toename in internetbestedingen. Bijna 80% van de aangesloten bedrijven sloot 2016 af met ‘zwarte cijfers’ en dat is een record. Ook het aantal faillissementen is in vier jaar tijd sterk gedaald en heeft sinds 2009 het laagste punt bereikt.

Optimistisch

Het groeiende vertrouwen bij ondernemers leidt tot nieuwe investeringen en heeft daarnaast een positieve uitwerking op de werkgelegenheid. Het aantal werkenden in de sector transport en logistiek is namelijk sinds 2015 aan het toenemen. Verder blijkt dat het aantal ondernemers dat wil uitbreiden momenteel het grootst is dan ooit in de afgelopen 15 jaar.

  *Financiële jaarafsluiting 2016

Kanttekening

Als kanttekening gaven de ondernemers aan dat de prijsontwikkeling in sommige deelmarkten of segmenten nog steeds achterblijft bij de toegenomen vraag. Minder optimistisch waren bijvoorbeeld internationale vervoerders, die te lijden hebben van scheve concurrentie. Zo kunnen in Oost-Europa gevestigde bedrijven beter concurreren vanwege het lagere welvaartsniveau en lager minimumloon.

  *Uitbreidinsgplannen personeel

 

Download het volledige 'Conjunctuurbericht over het 4e kwartaal van 2016'.

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling