PKB: ga ermee aan de slag

De cao brengt vernieuwing voor werkgevers en werknemers. Naast zeggenschap over arbeidstijden vormt ook het persoonlijk keuzebudget (PKB) een innovatie in het arbeidsvoorwaardenpakket.

​​​​​​​Door de toevoeging van een PKB in de cao moet​ ​er vanaf dit jaar een aantal zaken worden aangepast in de wijze waarop het salaris van de medewerker wordt verwerkt in uw salarisadministratie. Uw salarisverwerker, uzelf of uw administratiekantoor moet er voor zorgen dat er een PKB wordt gereserveerd. Daarnaast moet de werknemer in staat worden gesteld om het PKB-tegoed te beheren en moet deze zichtbaar getoond worden op de salarisstrook.

​Inzet PKB voor sch​oling

Met de invoering van het PKB in de sector, is de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. De werknemer kan met het PKB kiezen voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Het is wel zo dat hier bepaalde fiscale regels aan gebonden zijn.

Fiscale regels inzichtelijk gemaakt
Om deze regels inzichtelijk te maken, heeft TLN aan het internationaal accountant- en belastingadviesbedrijf PwC gevraagd de fiscale behandeling van scholingskosten op een rijtje te zetten. In deze me​mo wordt het wettelijke kader geschetst. Vervolgens wordt dit verduidelijkt aan de hand van een aantal vragen en aandachtspunten, voor zowel de werkgever als de werknemer.​

Aan de slag met PKB

De impact van het toevoegen van een pkb aan de cao is voor u als werkgever groot. Daarom biedt TLN een interactieve omgeving aan waar de werknemer zijn persoonlijke PKB-tegoed kan beheren. Wilt u gebruik maken van deze omgeving die TLN aanbiedt, dan moet u zich via de agenda-module als werkgever opgeven voor een van de volgende trainingen:

  • Woensdag 19 september (Zoetermeer)
  • Woensdag 3 oktober (Breda)
  • Woensdag 21 november (Apeldoorn)
  • Woensdag 12 december (Drachten)​​

PKB po​​rtaal

Sinds oktober 2017 is het PKB-portaal van TLN live. Op dit portaal is alle informatie te vinden over het PKB en de veranderingen binnen de nieuwe cao en vindt u antwoord op al uw vragen.

Gerelateerde onderwerpen

Cao-onderhandelingen