Aanpassing venstertijden Wageningen

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen een besluit genomen over het aanpassen van de laad en lostijden op de woensdag in de Hoogstraat en de Markt.

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen een besluit genomen over het aanpassen van de laad- en lostijden op de woensdag in de Hoogstraat en de Markt.

Op het verzoek van ondernemers in de binnenstad heeft de gemeente de laad- en lostijden op woensdag gewijzigd van 06:00 - 11:00 uur naar 06:00 - 09: 00 uur. Dit moet ervoor zorgen dat er minder gevaarlijke situaties ontstaan op de momenten dat er markt is. De overige laad- en lostijden blijven gelijk. De aanpassing is afgestemd met TLN.
 
Wanneer gaan de nieuwe laad en lostijden in?
De benodigde besluiten (verkeersbesluit en de aangepaste regeling 'Voetgangerszone centrum 2008') worden volgende week gepubliceerd. Vanaf de dag na publicatie van het verkeersbesluit kan hiertegen door belanghebbenden gedurende een periode van zes weken bezwaar worden gemaakt. Na de bezwaarperiode worden de borden met nieuwe laad en lostijden geplaatst en zorgt het team Handhaving van de gemeente ervoor dat de laad- en lostijden worden nageleefd.

Contact TLN
Verwacht u als lid van TLN problemen met de aanpassing van de ventertijden, neemt u dan contact op met regionaal beleidsadviseur Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie