Alternatief tolkastje nog onzeker

Op 21 januari 2016 is in de media het bericht verschenen dat er op 1 april van dit jaar een tweede tolkastje bruikbaar is voor de betaling van de Belgische kilometerheffing. Het gaat om aanbieders van toldiensten die met één kastje, tolheffing in meerdere landen mogelijk maken en vanaf 1 april van dit jaar dus ook in België. Dat is echter nog niet zeker.

​Op 21 januari 2016 is in de media het bericht verschenen dat er op 1 april van dit jaar een tweede tolkastje bruikbaar is voor de betaling van de Belgische kilometerheffing. Het gaat om aanbieders van toldiensten die met één kastje, tolheffing in meerdere landen mogelijk maken en vanaf 1 april van dit jaar dus ook in België. Dat is echter nog niet zeker. Aanbieders van toldiensten moeten namelijk door de Belgische contractverantwoordelijke partij (ViaPass) geaccrediteerd worden vóórdat zij op het Belgische netwerk tolheffing mogen uitvoeren. Die accreditatie kan door ViaPass pas worden afgegeven als de Belgische overheid de eisen gepubliceerd heeft waaraan aanbieders moeten voldoen.

Dat is nog niet gebeurd. De eisen, de 'domain statements' bevatten met name eisen aan de te gebruiken techniek, de wijze van communicatie van de apparatuur met systemen en handhavingsdiensten en de financiële stabiliteit van aanbieders. De 'statements' zijn in concept gereed en zijn in procedure gebracht om vastgesteld te worden door de ministerraden van de Belgische gewesten. Verschillende aanbieders hebben de concepten reeds ontvangen om zich voor te bereiden, apparatuur en dienstverlening in te richten en de noodzakelijke testen uit te voeren. Uit de berichtgeving van 21 januari is af te leiden dat er aanbieders zijn die de testfase hebben afgerond en klaar zijn om hun diensten aan te bieden. Zij hebben echter de formele procedure nog niet kunnen doorlopen, waardoor het onzeker is of zij op 1 april aanstaande daadwerkelijk geaccrediteerd zullen zijn om hun dienstverlening aan te bieden.

TLN kan op dit moment niet inschatten op welk moment de Belgische ministerraden de 'domain statements' zullen vaststellen en hoe lang aanbieders nodig zullen hebben om de accreditatieprocedure te doorlopen. TLN adviseert haar leden om een goede afweging te maken bij het kiezen van een leverancier.  Uitgangspunt is dat alle vrachtauto's op 1 april een in België geaccepteerd tolkastje moeten hebben.

Op dit moment is Satellic de enige aanbieder wiens tolkastje is toegelaten. Bedrijven kunnen rechtstreeks zaken doen met Satellic. Echter er zijn ook aanbieders die naast toldiensten andere producten en diensten aanbieden in combinatie met een Satellic tolkastje. Tot slot zijn er aanbieders van bestaande tolkastjes die in afwachting zijn van accreditatie in België. De keuze is afhankelijk van meerdere factoren dan louter tolheffing en voor ieder bedrijf verschillend. Eén advies vanuit TLN hierover is dan ook niet te geven (SB). 

Gerelateerde onderwerpen

Belgische kilometerheffing