'Ambitie verre van vrijblijvend'

Voor elke uitgave van het 'Transport en Logistiek'-magazine schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de 'Visie Handel en Logistiek in 2040' centraal.

​Uiteraard kunnen vervoerders en logistiek dienstverleners als enkele schakel in een logistieke keten excelleren. Maar een echt optimum bereik je pas met elkaar, als meerdere schakels in eenzelfde logistieke keten gezamenlijk de schouders eronder zetten. Het is daarom goed om te zien dat onlangs de 'Visie Handel en Logistiek in 2040'​ werd gepresenteerd die niet wordt gedragen door slechts één schakel in de logistieke keten, maar juist door een groot aantal.

Negentien vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven willen met een gezamenlijk programma het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. Om Nederland nog sterker en leefbaarder te maken, maar ook om internationaal concurrerend te blijven.

En dan hoor ik u al denken: leuk, zo’n visie, maar wat levert dit concreet op? Immers, maar al te vaak blijft een visie steken bij mooie ambities, zonder al te veel resultaat. Echter, dat laatste voorzie ik hier niet. Bijvoorbeeld omdat de visie breed wordt gedragen en daarmee de hele sector vertegenwoordigd is. Zo onderschrijft TLN de visie, maar bijvoorbeeld ook Schiphol, ProRail en de binnenvaart. Daarmee zijn alle modaliteiten afgedekt; precies wat nodig is om tot dat al eerdergenoemde optimum te komen.

Verder is de urgentie bij alle partijen helder. Zie de huidige maatschappelijke discussie over ons klimaat en wat moet er gebeuren om dit onder controle te houden. Of neem onze duurzaamheidsvisie, waarin we zelf de stip op de horizon zetten en direct ook het pad naar deze stip toe voorschrijven.
Dat alles geeft mij vertrouwen in de verdere uitwerking van deze logistieke visie. Iedereen is aan boord en het is voor alle ondertekenaars duidelijk dat de uitgesproken ambitie verre van vrijblijvend is. Daarom bij deze mijn oproep: doe mee en maak ook werk van een duurzame toekomst. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Wim Pot
Waarnemend voorzitter TLN

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en Supply chain