Belangrijke stap gezet naar doortrekking A15

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de doortrekking van de A15 heeft getekend.

De minister maakte ook bekend dat het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 de naam ‘De Liemers’ gaat krijgen. Dit is de naam van de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt.

Hoog op prioriteitenlijstje

TLN was aanwezig bij de bekendmaking. De doortrekking van de A15 staat al jaren hoog op het prioriteitenlijstje van TLN, dat samen met diverse ondernemers op meerdere momenten druk heeft uitgeoefend op het realisatieproces. Groot voorstander en voormalig lid van TLN-regiobestuur Oost Gert-Jan Maters was tijdens de bekendmaking te zien in de film die werd getoond om het belang van de weg te duiden.

Van groot belang

De doortrekking is van groot belang voor het vele vrachtverkeer dat van de internationale transportcorridor A15 gebruik maakt. Ook voor het regionale verkeer is de aanleg cruciaal. Het Tracébesluit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en waterschappen. In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet.

860 miljoen euro

De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet, kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode 2021-2023 open voor het verkeer.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur