Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

A4 bij Leiden

Een robuuste verbinding van de N206-N205 met de A4 was voor TLN het belangrijkste uitgangspunt voor het advies uitgebracht aan de provincie.

​​Advies MER-​studie Duinpolderweg

TLN maakte samen met VNO-NCW Rijnland, EVO en Bedrijfsleven Bollenstreek deel uit van een adviesgroep die de provincies Zuid- en Noord-Holland heeft geadviseerd over een vijftal alternatieven om op te nemen in de vervolgstudie van de milieueffectrapportage​ (MER) Duinpolderweg. Naast het uitwisselen van ideeën werd begrip gekweekt voor elkaars belangen en standpunten. 

Impuls nodig door goede ontsluiting

Al jaren wordt in de regio gesproken over de bereikbaarheids-problematiek in de Bollenstreek en het zuidelijke deel van het Kennemerland. Deze problemen leiden ertoe dat de streek zich onvoldoende kan ontwikkelen. 

Om de economie van de Duin- en Bollenstreek een nieuwe impuls te geven, hebben de gemeenten de economische agenda met bijbehorend budget voor de komende jaren opgesteld. Een goede ontsluiting van de streek is hier onlosmakelijk mee verbonden. 

De Duin- en Bollenstreek heeft naast de bollen- en bloementeelt ook veel andere bedrijvigheid. Maakindustrie, zorg, onderwijs en toerisme dragen een groot deel bij aan het verdienvermogen van de streek. Daarnaast heeft het gebied een forse woningbouwopgave. Minder werkgelegenheid in het gebied zal leiden tot meer woon-werkverkeer.  ​

Goede west-oost verbinding

TLN pleit al jarenlang voor een goede west-oost verbinding tussen de N206-N205 en de A4. Het afgegeven advies wijst in dezelfde richting.​ 

Voor de transportsector is de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek cruciaal. Dagelijks rijden er ca. 2.500 vrachtauto’s in het gebied nabij Bennebroek. De wegen zijn daar niet op berekend en voor ingericht. Het vrachtverkeer deelt de smalle wegen met veel fietsers en er staan overal personenauto’s langs de kant geparkeerd. 

De voorgestelde alternatieven moeten zorgen voor een vlottere doorstroming en veiliger rijden in de Duin- en Bollenstreek​. ​

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Verkiel via jverkiel@tln.nl of 088-456 71 13.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur