Bericht Telegraaf over ‘langere rijtijden’ chauffeurs klopt niet

Vakbond FNV beweert ten onrechte dat vrachtwagenchauffeurs volgens plannen van de Europese Commissie langere rijtijden zouden krijgen, tot wel 15 uur per dag. Dat klopt niet: de plannen laten de rijtijden ongemoeid.

FNV beweert dit in een artikel in dagblad De Telegraaf van vanmorgen.

De maximale rijtijd per dag is 9 uur. Twee keer per week mag dat 10 uur zijn. Per 2 weken bedraagt de gemiddelde rijtijd 45 uur. De voorstellen uit het Mobility Package van de Europese Commissie brengen daar geen verandering in. De stelling in het Telegraaf-artikel, dat oververmoeide bestuurders voor onveilige situaties op de weg gaan zorgen, is dus onjuist.

De vakbond stelt daarnaast dat chauffeurs volgens de Europese plannen drie keer 6 dagen achter elkaar mogen rijden met 24 uur rust per 6 dagen. Ook dat klopt niet. In de plannen van de Commissie mogen chauffeurs maximaal 2 weken rijden met 24 uur rust per week. De week erna zijn ze verplicht een lange weekendrust te nemen, van 45 uur. Alle korter dan 45 uur genoten rust moet overigens gecompenseerd worden.

Veiligheid niet in geding

Het stoort TLN dat de vakbond nu de suggestie wekt dat er onveilige situaties ontstaan, op basis van onjuiste informatie.

Mobility Package

De Europese Commissie legde met haar Mobility Package een maatregelenpakket op tafel dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken. In dat pakket zitten onder meer regels voor de rij- en rusttijden. TLN pleit in Brussel voor duidelijker en werkbare regels die binnen Europa op dezelfde wijze worden gehandhaafd.

Gerelateerde onderwerpen

Rij- en rusttijden; Mobility Package