Besparingsonderzoek: nu kan het nog!

Nog steeds betalen werkgevers teveel premies aan het UWV en de Belastingdienst. Op basis van diverse bepalingen is het mogelijk om premiekortingen te krijgen voor het in dienst hebben van mensen die bijvoorbeeld een ZW- of Wajong-uitkering hadden.

​De sociale zekerheid is complex en de regels veranderen regelmatig waardoor werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. Al jarenlang zijn er partijen actief in de markt die, veelal op basis van ‘no cure no pay’, besparingsonderzoeken doen.

Analyse administratie

Samen met de werkgever analyseren deze partijen de administratie. Vervolgens wordt de eventuele terugvordering in gang gezet. Wordt er niets gevonden, dan is het onderzoek gratis. Wordt er wel iets gevonden, dan betaalt de werkgever een percentage, veelal tussen de 20 en 35 procent, aan de onderzoekende partij.

Gedetailleerder

De ene partij is gedetailleerder in het doen van een besparingsonderzoek dan de ander. Vaak wordt er in ieder geval gekeken naar de premiekorting voor arbeidsbeperkten en de ouderenkorting. Ook vindt een controle op de juistheid van de gedifferentieerde premie plaats.

Tienduizenden euro’s

Er is nog steeds veel geld terug te vorderen, vooral bij werkgevers die nog nooit een dergelijk onderzoek hebben gedaan, zo bleek uit een recente TLN-pilot. En omdat er meerdere jaren tegelijkertijd worden teruggevraagd, kan het snel gaan om tienduizenden euro’s teveel betaalde premie.

Haast geboden

Denkt u dat er nog iets te verhalen valt? Dan is haast geboden, want met ingang van 1 januari 2018 veranderen de spelregels waardoor te veel betaalde premie uit eerdere jaren niet langer is terug te vorderen.

Gerelateerde onderwerpen

Bedrijfsfinanciën; Sociale zekerheid