Bijzondere regelingen MRB en BZM

De staatssecretaris van Financiën heeft weinig draagvlak gevoeld om een aantal bijzondere regelingen in de autobelastingen voor specifieke groepen voertuigen af te schaffen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de regeling 'bedrijfsvoertuigenpark' van toepassing blijft.

De staatssecretaris heeft de mogelijkheden onderzocht om bijzondere regelingen in de autobelastingen af te schaffen. Deze regelingen vergen immers veel inzet van de belastingdienst. Er is echter weinig draagvlak om de bijzondere regelingen af te schaffen. Voor het beroepsgoederenvervoer over de weg betekent dit bijvoorbeeld dat 'teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark' en vrijstelling voor vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens binnen de motorrijtuigenbelasting van toepassing blijft. Daarnaast blijft bijvoorbeeld de zogenaamde  'teruggaafregeling internationaal gecombineerd vervoer' binnen het eurovignet van toepassing.

De plannen van het ministerie om de bijzondere regelingen af te schaffen maakten onderdeel uit van de Autobrief. TLN heeft zich tegen de plannen verzet door aan te geven dat er compensatie voor de benadeelde gebruikers zou moeten komen. (RvS)

Gerelateerde onderwerpen

Belastingen en subsidies