Breed gedragen oproep aan minister voor uitzondering op verbod 45 uur rust in de cabine

Partijen uit het MIRT-programma Goederenvervoercorridors (TLN, evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland) hebben de minister opgeroepen om de lange rust in de cabine alsnog mogelijk te maken.

​​​​Het totaalverbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine betekent een ernstige rem op de ontwikkeling van beveiligde truckparkings met goede voorzieningen. TLN heeft een uitzondering op het verbod in de afgelopen jaren al bepleit in Brussel. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel van Wim van de Camp in het Europees Parlement om dit mogelijk te maken. Helaas is dit onlangs weggestemd in het Europees Parlement.

Rem op beveiligde truckparkings

Met de onderhandelingen tussen (het nieuw gekozen) Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie in het vooruitzicht, verzoeken de partijen de ​minister toch een mogelijkheid te creëren voor deze optie. TLN, evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies zijn ervan overtuigd dat het verbod ertoe zal leiden dat er een rem komt op de verdere ontwikkeling van beveiligde parkings met goede voorzieningen.

De sector heeft deze voorzieningen hard nodig, omdat het tekort aan parkeerplaatsen tot gevolg heeft dat chauffeurs grote moeite hebben tijdig hun pauzes en rust te genieten. Negatieve gevolgen zijn ook dat er overlast is voor de omgeving doordat er gerust wordt op plaatsen zonder voorzieningen en dat de transportcriminaliteit en inklimmers teveel ruimte krijgen.

Regelmatig naar huis

Truckparkings zijn belangrijk om de chauffeurs in betere omstandigheden van hun rust te laten genieten, hetgeen ook de bedoeling is van het Mobiliteitspakket (het pakket maatregelen waarmee het Europees parlement onlangs heeft ingestemd). Daar hoort ook bij dat zij regelmatig naar huis keren zodat ze niet maandenlang onderweg zijn. Daarin voorziet het Mobiliteitspakket ook, via een verplichting regelmatig naar huis te keren. Daar mag ook niet aan getornd worden. Maar de tijd dat zij onderweg zijn, moeten zij wel fatsoenlijk kunnen rusten. Een verbod op het rusten in de cabine werkt echter alleen als er goede alternatieven voor handen zijn.

Alternatieven

De partijen die vragen de minister ook, als zij geen kans ziet aan dit pleidooi te voldoen, welke alternatieven zij ziet voor de sector. Want waar kan de chauffeur slapen terwijl zijn vrachtauto veilig staat geparkeerd? Woensdag 22 mei debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.​

Gerelateerde onderwerpen

Rij- en rusttijden; 45 uur weekendrust in cabine