Brussel: minimumloon Frankrijk disproportioneel voor transportsector

De Europese Commissie zet juridische stappen tegen Frankrijk vanwege de geplande invoering van een minimumloon per 1 juli aanstaande.

​De Europese Commissie is van mening dat het principe van een minimumloon voor werknemers volledig acceptabel is, maar de systematische toepassing van dit minimumloon op alle transportoperaties die het Franse grondgebied raken op een onevenredige manier het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa aantast.

Administratieve lasten

Het zorgt voor onacceptabele administratieve lasten voor transportbedrijven en draagt niet bij aan een goed werkende interne Europese markt. De Europese Commissie is van mening dat er geschiktere maatregelen genomen moeten worden voor de sociale bescherming van werknemers en om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie een tweede juridische stap gezet tegen de toepassing van het minimumloon op de transportsector in Duitsland. De motivatie uit Berlijn heeft de Brusselse bezwaren niet weggenomen.

Win-winsituatie

TLN is geen tegenstander van de invoering van een minimumloon in lidstaten van de EU. TLN is voorstander van maatregelen die onderbetaling, uitbuiting en oneigenlijke concurrentie tegengaan. Als daarmee ook nog de concurrentieverhoudingen binnen de Europese Unie verbeterd worden, is dat voor de Nederlandse sector een win-winsituatie. We verzetten ons echter wél tegen een wildgroei aan nationale maatregelen.

Wildgroei aan maatregelen

Waar TLN zich grote zorgen over maakt, is dat straks nog veel meer landen volgen en in de praktijk een wildgroei aan nationale uitvoeringsmaatregelen ontstaat. Dit betekent een buitenproportionele administratieve last voor ondernemers die binnen de EU actief zijn. Uiteindelijk zal dit het internationaal ondernemen binnen de EU buitengewoon complex maken.

Bovendien drijven we steeds verder af van de oorspronkelijke interne markt gedachte en creëren we nieuwe - zij het administratieve - grenzen. Om dit te voorkomen is dringend een Europese aanpak nodig. Een invoering van een minimumloon in Europa zou de oplossing kunnen zijn, maar is gelet op de sociaal economische verschillen onhaalbaar. Bovendien gaat 'Brussel' hier formeel niet over.

Minimumloon per 1 juli

Frankrijk heeft twee maanden de tijd om op de brief van de Europese Commissie te reageren. Formeel schort het besluit van de Europese Commissie de invoering van het minimumloon per 1 juli aanstaande niet op. Frankrijk heeft echter in een reactie al laten weten dat alle voorgenomen wetgeving in lijn is met de Europese regels.

Echter, naast deze juridische vraag zijn er ook nog vele operationele zaken onduidelijk. Bovendien heeft de Franse overheid een belachelijke administratieve procedure ingericht waarlangs transportondernemers moeten aantonen dat ze voldoen aan de wetgeving.

Uitstel van handhaving

TLN heeft daarom al eerder gepleit voor uitstel van handhaving totdat alle vragen beantwoord zijn en ondernemers zich goed hebben kunnen voorbereiden. TLN adviseert haar leden om vanwege de juridische actie vanuit Brussel en het uitstaande verzoek om uitstel van handhaving op dit moment nog géén voorbereidende handelingen te verrichten.

Gerelateerde onderwerpen

Minimumloon buitenland