Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Cao algemeen bindend verklaard

Vanaf 17 augustus 2017 is de cao geldig voor iedere werkgever en werknemer in de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

​Alle betrokken cao-partijen zijn akkoord met de nieuwe cao. Deze partijen hebben vervolgens een verzoek ingediend bij het ministerie van SoZaWe om de cao ook voor alle bedrijven en werknemers die niet zijn aangesloten bij een werkgevers- of werknemersorganisatie te laten gelden. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd.

Onderhandelingsakkoord

Op 22 april is er door cao-partijen (TLN, VVT, FNV, CNV Vakmensen en De Unie) een onderhandelingsresultaat voor een cao van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 afgesloten.
CNV en De Unie deelden op 12 juni mee dat hun leden ook akkoord zijn met het bereikte onderhandelingsresultaat. FNV heeft zich een paar weken later ook aangesloten. Daarmee is de cao een feit.

Gerelateerde onderwerpen

Cao; Cao-onderhandelingen