Chauffeurs pauzeren vaak te laat of te kort

Onlangs ontving een bedrijf een voornemen tot boeteoplegging omdat er dertien maal te lang gereden zou zijn. Het daaraan gekoppelde boetebedrag bedroeg 7.750 euro. Wat ging hier mis?

Een chauffeur mag maximaal 4,5 uur rijden en moet dan minstens 45 minuten pauzeren. Hij mag de pauze ook in meerdere delen opnemen, waarbij een eerste pauze dan minstens 15 minuten duurt en een volgende minstens 30 minuten. Er mag van die volgorde niet worden afgeweken.

Te korte pauze

Bij analyse van de overtredingen blijkt echter dat de in acht te nemen pauze vaak te kort is, bijvoorbeeld 14 minuten als dat er 15 minuten moeten zijn of 29 in plaats van 30 minuten. Met als gevolg dat de rijtijd gewoon doorloopt en de maximale rijtijd van 4,5 uur wordt overschreden. Deze eindigt namelijk pas als er op correcte wijze is gepauzeerd.

Maximale boete van 1.950 euro

Een ononderbroken rijtijd van meer dan 4,5 uur komt het bedrijf te staan op een boete van minstens 100 euro; de exacte hoogte is afhankelijk van de exacte rijtijd en kan oplopen tot 1.950 euro. Een goede reden om extra aandacht te besteden aan de naleving van de rij- en rusttijden.

TLN-workshop

Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door werknemers de TLN-workshop ‘Rij- en rusttijden en digitale tachograaf’ te laten volgen. Tijdens deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de regels aangaande de rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf. Bovendien verdienen de deelnemers aan deze workshop 7 uren ten behoeve van het rijbewijs.

Aanmelding nog mogelijk

Voor 20 februari, maar ook voor de maanden daarna, is er nog een aantal workshops gepland en aanmelding nog mogelijk. Meer informatie over deze workshop vindt u hier. Of neem contact op met TLN, Piet Massuger, T 088 4567152, E pmassuger@tln.nl. Aanmelden kan via de agendamodule op www.tln.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Rij- en rusttijden; Tachograaf