Column Wim Pot: 'Werk aan de winkel'

Voor elke uitgave van het 'Transport en Logistiek'-magazine schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat het werk voor u als ondernemer en voor TLN centraal.

​‘De sector ziet een aantal zaken op zich afkomen die ik op deze plek graag wat nader bespreek. Want grote kans dat ze stuk voor stuk van invloed gaan zijn op uw ondernemerschap.

Allereerst de brexit. Nog maar een kleine twee maanden en dan is het zover. Natuurlijk is er nog veel onduidelijk, maar niettemin verontrust het mij dat zowel het bedrijfsleven als de overheid niet maximaal voorbereid lijkt te zijn op wat komen gaat. Terwijl het Verenigd Koninkrijk toch echt een belangrijk im- en exportland voor ons is. Daarom kan ik iedereen niet voldoende op het hart drukken met de voorbereidingen op de brexit te beginnen. Met elkaar moeten we voorkomen dat het transport tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ernstige vertragingen gaat oplopen.

Ook belangrijk is de introductie van de smarttacho. Vanaf 15 juni is deze verplicht voor nieuwe voertuigen. Op de website van TLN vindt u een overzichtelijk filmpje waarin wordt opgesomd wat er daardoor allemaal verandert en hoe u zich daar zo goed mogelijk op kunt voorbereiden. In dit kader is het goed om te melden dat we bij TLN bezig zijn met een nieuwe tool: TLN Tachoweb. Daarmee helpen we u grip te krijgen op de naleving en registratie van de rij- en rusttijden. Onze Ledendesk kan u daar alles over vertellen.

En dan de introductie van de kilometerheffing, voorzien voor 2023. De gelden die hieruit voortvloeien, zijn specifiek bedoeld voor de verdere verduurzaming van onze sector. Tenminste, zo staat het in ons regeerakkoord. We waren dan ook ontstemd toen geluiden ons bereikten dat een deel van deze opbrengsten de staatskas in zouden verdwijnen. Dat is niet afgesproken en dat willen we ook niet laten gebeuren.

Werk aan de winkel dus. Voor ons, maar ook voor u. Wij komen op voor uw belangen en trachten u waar mogelijk te faciliteren. Het is aan u om daarvan de vruchten te plukken, door slim te ondernemen. Het zijn weliswaar roerige tijden, maar kansen blijven zich aandienen. Nu en in de toekomst. Grijp ze!’​

Wim Pot, waarnemend voorzitter TLN

Gerelateerde onderwerpen