Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke

Tekenen contract

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

​​​​​​Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de Ministerraad heeft ingestemd. De werkgever wordt uit het Awf gecompenseerd voor de vergoeding die hij verschuldigd is bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Wetsvoorstel

De Ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar, zodra deze zijn ingediend bij de Tweede Kamer. 

Niet verplicht

Het collectiviseren van de transitievergoeding is feitelijk een sigaar uit eigen doos gezien de verhoging van de uniforme Awf premie die daarmee gepaard gaat. TLN is van mening dat er überhaupt geen sprake hoort te zijn van een verplichte transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar ziekte. Als het in twee jaar begeleiding bij re-integratie tijdens ziekte niet gelukt is om de werknemer aan het werk te krijgen, dan helpt een transitievergoeding daar ook niet bij.

Gerelateerde onderwerpen

Sociale zekerheid