Consultatie Europese wetgeving over toegang tot beroep en markt

Brussel

De Europese Commissie is momenteel bezig met een rondje langs de velden om te kijken hoe ze de wetgeving voor de wegvervoersector in Europa kan verbeteren.


Zoals wij al in ons 13 actiepunten-plan hadden aangegeven, blijkt dat er in de dagelijkse praktijk in Europa niet altijd sprake is van een gelijk speelveld. Ondernemers ervaren nog te veel verschillen in uitleg en handhaving van EU-wetgeving in de 28 lidstaten.

Herijking beleid

De Europese Commissie is zich hiervan bewust en is bezig met een herijking van hun beleid. Dit beleid past ook bij de visie van TLN, waarbij wij pleiten voor duidelijke uitleg van bestaande wetten en regelgeving om zo een eerlijker en gelijker speelveld te creëren voor transportondernemers in Europa.

Consultatie gestart

De Europese Commissie is onlangs met een consultatie gestart over de twee belangrijkste EU-verordeningen in onze sector; de toegang tot de markt (1071 ) en de toegang tot het beroep (1072). Doel van deze consultatie is om de verbeterpunten in kaart te brengen en op basis daarvan de wetgeving aan te scherpen. TLN zal aan deze consultatie deelnemen.

Gerelateerde onderwerpen

Cabotage