Wetswijziging WML, wat verandert er?

Wijziging WLS

Per 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dat moment is het verplicht om over gewerkte overuren ook minimaal het WML te betalen.

​​​​​Wat verandert er?

Per januari 2018 is het wettelijk verplicht om ook voor gemaakte overuren ten minste het wettelijk minimumloon te betalen aan de werknemer. Daarnaast moet volgens de WML ook vakantiegeld worden betaald over gewerkte overuren.


Welke gevolgen heeft de wetswijziging voor ondernemers in de logistieke sector?

In de cao beroepsgoederenvervoer over de weg is de grondslag vastgelegd van het loon waarover vakantiegeld wordt berekend. Overuren zijn hierin niet meegenomen. Deze grondslag is een geldige uitzondering op de bepalingen in de WML. Wel moet de som van het loon plus vakantiegeld altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn
 
Voor overuren moet het functieloon plus overwerktoeslag moet worden betaald volgens de cao. Daarmee wordt voldaan aan de eis dat er minimaal het wettelijk minimumloon over overuren moet worden betaald. Voor ondernemers in de logistieke sector is het dus niet nodig om actie te ondernemen op de aanstaande wetswijziging. ​

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsmarkt; Cao