De top-5 gestelde vragen aan TLN Ledendesk - week van 13 mei

Dagelijks zit Team Ledendesk klaar om vragen van leden te beantwoorden. Om u snel verder te helpen, heeft TLN de top-5 vragen en antwoorden samengesteld van de afgelopen week.

​​​​​​De top-5 vragen gingen over:

  • Hoe werkt de ketenbepaling?
  • ​Maatwerkoplossing TLN en CBR
  • De waarde vakantiedag en modelovereenkomsten​
  • Hoe kom ik aan een model studieovereenkomst?
  • Berekening vakantiebijslag
Hoe werkt de ketenbepaling?

De ledendesk heeft vragen ontvangen over hoe de ketenbepaling werkt bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Er mogen maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesloten in een periode van twee jaar. Als er tussen de twee arbeidsovereenkomsten een tussenperiode zit van minimaal zes maanden, begint de keten na afloop van deze tussenperiode opnieuw. Lees hier meer over de ketenbepaling. 

Maatwerkoplossing TLN en CBR

Bij de ledendesk komen dagelijks een tiental verzoeken binnen van leden waarvan chauffeurs problemen ondervinden bij het verlengen van het rijbewijs. TLN biedt in samenwerking met het CBR een maatwerkoplossing aan voor dit probleem. Inmiddels heeft TLN via deze weg al veel chauffeurs kunnen helpen. De maatwerkoplossing​ is uitsluitend bedoeld voor chauffeurs van TLN-leden die eind 2018 zijn gestart met het verlengen van het rijbewijs maar nog geen beslissing van het CBR hebben ontvangen. Ook chauffeurs van TLN-leden waarvan het C-rijbewijs binnen 10 dagen verloopt, mogen zich melden. 

TLN roept leden op nauwkeurig alle stappen van de maatwerkoplossing te volgen en de juiste gegevens naar ons per mail te sturen. Op deze manier kunnen we de dossiers snel en compleet naar het CBR sturen. Het CBR gaat er vervolgens mee aan de slag. TLN informeert leden zodra een dossier is behandeld. U ontvangt tussentijds geen statusupdate van ons. Chauffeurs die niet aan de criteria van hierboven voldoen, dienen de normale procedure van het verlengen van het rijbewijs te volgen.

Let op: TLN krijgt veel telefoontjes binnen van chauffeurs die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR en daarmee denken dat de procedure is afgerond. Dit is niet het geval. U ​krijgt​ bericht van het CBR, een keuringsformulier voor de keuringsarts en dit formulier moet u na de keuring weer terugsturen naar het CBR. Het CBR besluit vervolgens of u rijgeschikt bent en een nieuw rijbewijs mag aanvragen. De gehele procedure staat hier​ uitgelegd. ​

​De waarde vakantiedag en modelovereenkomsten

TLN ontvangt veel vragen van leden over de berekening en de specifieke toepassing van de waarde van een vakantiedag. TLN heeft een aparte pagina​ aangemaakt waarop alle relevante informatie over de waarde vakantiedag te vinden is. Hier staan ook onder andere de meest gestelde vragen​. Daarnaast heeft TLN de rekentool​ geüpdatet waarmee u deze waarde gemakkelijk kunt berekenen. 

Tot slot heeft TLN twee modellen ontwikkeld van een afstandsverklaring omtrent de waarde van de vakantiedagen 2014-2018.  Deze modellen​ kunt u hier​​ downloaden (exclusief voor leden, zie punt 21 en 22​, onder 'Praktische informatie'​​). Het eerste model is een formele vaststellingsovereenkomst welke door beide partijen (individuele werknemer en werkgever) moet worden ondertekend. Het andere model is een algemene beschrijving voor de werknemer waarin de afstandsverklaring waarde van de vakantiedag wordt toegelicht.​

Hoe kom ik aan een model studieovereenkomst?

​​De ledendesk heeft ook vragen ontvangen over het model studieovereenkomst ADR. Dit model is onder downloads onderaan deze pagina te vinden. Ondergetekenden (werkgever en werknemer) kunnen met dit model een studiekostenregeling overeenkomen conform artikel 45 van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur voor mobiele kranen.

Berekening vakantiebijslag​

​Tot slot zijn er vragen binnengekomen over de vakantiebijslag. De vakantiebijslag wordt bereken op basis van het functieloon uit de vierde betalingsperiode, inclusief (indien van toepassing) de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag. De grondslag van de vakantiebijslag is niet gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van de waarde van de vakantiedag. Meer informatie over arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vind u hier​

Gerelateerde onderwerpen