Oproep: doe mee aan de WWZ-enquête

TLN inventariseert de knelpunten die leden in de praktijk ervaren door de vorig jaar in werking getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ).  Vul uiterlijk 9 mei de WWZ-enquête in.

​De WWZ zou betere bescherming bieden aan flexibele arbeidskrachten en het verschil in bescherming verkleinen tussen werknemers voor bepaalde tijd en werknemers voor onbepaalde tijd.

Maar werkt de WWZ volgens u? Zowel tijdens de behandeling van deze wet als na de inwerkingtreding is een groot aantal bezwaren van leden naar voren gekomen. Zoals tot nu toe in de praktijk blijkt, werkt de WWZ volgens veel TLN-leden averechts.

Problemen met de WWZ

Met uitzondering van alle eenmansbedrijven heeft TLN alle leden een enquête toegestuurd waarbij onder andere gevraagd wordt welke knelpunten leden in de praktijk ervaren omtrent de WWZ.

Knelpunten die variëren van problemen met het invulling kunnen geven aan seizoenswerk, tot het terughoudender worden bij het in vaste dienst nemen van werknemers omdat het als moeilijker en/of duurder wordt ervaren om medewerkers te ontslaan.

Geen WWZ-enquête ontvangen?

Heeft u de WWZ-enquête niet ontvangen en wilt u wel meewerken? Stuur dan een e-mail naar edoppert@tln.nl met het verzoek om toezending van de WWZ-enquête. Vergeet niet de naam van uw bedrijf en de vestigingsplaats te vermelden.

TLN roept alle leden op om de WWZ-enquête in te vullen. Ook als u (nog) geen knelpunten ervaart, is het van belang de vragen te beantwoorden. De invultijd bedraagt gemiddeld 10 minuten.

De WWZ-enquête sluit 9 mei a.s.

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsmarkt; Arbeidsrecht