Duitse regering wijzigt tolwetgeving

De Duitse regering heeft op 27 maart 2015 een aantal wijzigingen in de Duitse tolwetgeving aangenomen.

De Duitse regering heeft op 27 maart 2015 een aantal wijzigingen in de Duitse tolwetgeving aangenomen. Het betreft de volgende wijzigingen:

  • Per 1 juli 2015 uitbreiding van het tol plichtige wegennet met ca. 1.100 km op  Bundesstraßen. Achter deze link staat het kaartje met de wegen waar het om gaat: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/karte-mautplichtige-bundesstrassen-ab-2015-07-01.pdf?__blob=publicationFile
  • Per 1 oktober 2015 verlaging van het tol plichtige tonnage van 12,0 naar 7,5 ton
  • Per 1 oktober 2015 uitbreiding aantal ascategorieën van de bestaande twee categorieën (voertuigen t/m 3 assen en voertuigen vanaf 4 assen) naar 4 categorieën (voertuigen met 2, 3, 4 en 5 of meer assen). 
  • Per 1 januari 2016 (ondanks 128 stemmen tegen), een PKW-Maut voor voertuigen tot 3.5 ton totale toegestane maximummassa op alle Duitse wegen;
  • Per 1 juli 2018 uitbreiding van de tol voor vrachtwagens naar alle Bundesstrassen.

Het gewijzigde tariefsysteem pakt vooral in het nadeel uit van de voertuigcategorie Euro 5/EEV met 5 of meer assen. Voor deze voertuigen gaat de Maut licht omhoog: thans 15,2 cent, per 1 oktober 2015 15.6 cent. De overige categorieën kunnen een lichte daling tegemoet zien. Voertuigen met 4 assen betalen per 1 oktober 13.8 cent per km hetgeen dus 1.8 cent minder is dan een 5-asser. Een 3-asser heeft met 13.4 cent nog meer voordeel.

Vergeleken met de huidige tarieven zien de tarieven er per 1 oktober 2015 als volgt uit:

Aantal assen:  5 of meer                  4                                 3                                  2 

Cate-   Euro-  1.1. / 1.10.15              1.1. / 1.10.15              1.1. / 1.10.15              1.1. / 1.10.15    

gorie   klasse                       

A         6          13,1     13,5                 13,1     11,7                 12,5     11,3                 12,5       8,1

B         5+EEV 15,2     15,6                 15,2     13,8                 14,6     13,4                 14,6     10,2

C         4          16,3     16,7                 16,3     14,9                 15,7     14,5                 15,7     11,3

D         3          19,4     19,8                 19,4     18,0                 18,8     17,6                 18,8     14,4

E         2          20,4     20,8                 20,4     19,0                 19,8     18,6                 19,8     15,4

F          1+0      21,4     21,8                 21,4     20,0                 20,8     19,6                 20,8     16,4


Voertuigen tussen 7.5 en 12 ton met 2 assen betalen een lagere tol per 1 oktober 2015:

Euro 6:   8.1 
EEV:      10.2
Euro 5: 10.2
Euro 4: 11.3
Euro 3: 14.4
Euro 2: 15.4
Euro 1: 16.4
Euro 0: 16.4

In de nieuwe tariefstructuur zijn ook de kosten van luchtvervuiling per euronorm meegenomen. Een euro 0 en 1 voertuig betaalt 8.3 cent per km, een euro 3 betaalt 6.3 eurocent, een euro 4 betaalt 3.2 eurocent en een euro 5 betaalt 2.1 eurocent. Euro 6 is vrijgesteld. Kosten voor geluid zijn toekomstig ook voorzien, maar technisch nog niet te realiseren.

Kritiek
Er is niet alleen vanuit TLN maar ook vanuit de Duitse sector zelf forse kritiek op deze wijzigingen. De verhogingen zijn volstrekt willekeurig en onlogisch vanuit milieuoogpunt. De keuze om Euro 5 voertuigen verhoudingsgewijs meer tol te laten gaan betalen dan Euro 3 en 4 voertuigen is ongerijmd. Voorts is er geen logische relatie tussen belasting van de infrastructuur van bepaalde voertuigen en hoogte van de tol. Tot slot betaalt de transportsector ruimschoots de infrastructuurkosten die ze veroorzaakt. De huidige verhogingen dienen alleen om de staatskas te spekken en hebben niets uit te staan met werkelijk veroorzaakte infrastructuurkosten, aldus de Duitse BGL. Opmerkelijk vindt TLN voorts dat voertuigen tussen 3.5 en 7.5 t helemaal van tol uit te sluiten. Dat zijn juist vaak de voertuigen die beroepsmatig worden gebruikt en die nog steeds tolvrij door Duitsland mogen blijven rijden. Het oprekken van de tolvignetgrens naar 7.5 ton voor alle voertuigen zou volstrekt logisch zijn. Dan betaalt tenminste iedere weggebruiker in Duitsland mee aan de weginfrastructuur. Duitsland is echter het land van de zogenaamde Handwerker (ambachtslieden) en die worden op deze manier beschermd.

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland