Duitsland gaat ecocombi's permanent toestaan

Ecocombi parkeren

Na een succesvol verlopen veldtest van bijna vijf jaar wordt de inzet van ecocombi’s in Duitsland gelegaliseerd.

​Verkeersminister Alexander Dobrindt werkt aan wetgeving waarmee dit wordt geregeld. Grote veranderingen ten opzichte van de huidige proef zijn nog niet te verwachten.

Verordening 

De proef met LZV’s in Duitsland (Feldversuch Lang-LKW) is in januari 2012 met 21 bedrijven van start gegaan. De wettelijke basis voor de proef was een speciale Verordening die vanaf de start tot 31 december 2016 van toepassing is. Op basis van de Verordening mogen de deelnemende voertuigen worden ingezet op wegen die hiervoor zijn vrijgegeven. Deze wegen zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Positivnetz’, een soort van LZV-wegennetwerk.

Bijna 12.000 kilometer

Bij de start van de proef was er nog sprake van een beperkt wegennet, omdat een aantal deelstaten aanvankelijk niet meedeed. Met uitzondering van Berlijn en Saarland doen inmiddels alle deelstaten aan de proef mee. Het Duitse LZV-wegennetwerk heeft in de afgelopen jaren daardoor fors kunnen uitbreiden. Het beslaat inmiddels bijna 12.000 kilometer, voor het merendeel autosnelwegen. Door het grotere beschikbare wegennet is het aantal deelnemende bedrijven bijna verdrievoudigd. Op dit moment staat de teller op 60 bedrijven met 159 LZV’s.

Testresultaten positief

De LZV-proef in Duitsland is vanaf het begin wetenschappelijk begeleid door BASt, een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen. De testresultaten over de proef zijn inmiddels bekend en deze bevestigen de positieve uitkomsten van een eerdere tussenrapportage. Meer concreet: LZV’s zijn veilig, ze zorgen voor brandstofbesparing, er is geen sprake van een verschuiving van goederen van het spoor en/of de binnenvaart naar de weg en ze zorgen niet voor extra belasting van de infrastructuur. Er wordt nog gewerkt aan een eindrapport, maar vooruitlopend hierop heeft verkeersminister Dobrindt aangekondigd dat LZV’s vanaf 1 januari 2017 in Duitsland permanent op de toegestane wegen mogen worden ingezet.

Permanent karakter

TLN is uiteraard blij met het besluit. Maar wat betekent dit nu precies voor Nederlandse vervoerders? Op korte termijn helaas nog niet zoveel. In feite komt het erop neer dat de voorwaarden van de huidige proef met een paar aanpassingen in de regelgeving worden opgenomen en daarmee een permanent karakter krijgen. De aanpassingen betreffen het toestaan van combinaties met een lange (14,90 m) trailer tot ten minste eind 2023 en een beperking van het gebruik van de LZV-configuratie trekker-trailer-middenasser. Deze configuratie wordt minder veilig geacht en wordt vooralsnog alleen nog in 2017 toegestaan.

Weinig verandering

Zoals het er nu uitziet, zal er voor wat betreft de overige voorwaarden weinig veranderen. Net als nu zal het maximum gewicht van LZV’s in Duitsland beperkt blijven tot 40 respectievelijk 44 ton (voor intermodaal vervoer). Ook mogen LZV’s na 1 januari alleen rijden op het speciale LZV-wegennet. Dat wordt onveranderd overgenomen. De voor Nederland belangrijke deelstaat Noordrijn-Westfalen doet wel mee aan de proef, maar staat in dit kader alleen de langere 14,90 m trailer toe. De inzet van LZV’s in Noordrijn-Westfalen is nu niet toegestaan en dat zal voorlopig zo blijven.

Nog niet de grens over

Grote vraag is natuurlijk of Nederlandse vervoerders straks met LZV’s de grens naar Duitsland over mogen. Nu is dat verboden. Ondanks het feit dat verkeersminister Dobrindt voorstander is om dit toe te staan, zal dat per 1 januari nog niet geregeld zijn. Daarvoor moet het wegennet worden aangepast en dat zal voor de verkiezingen in Duitsland niet gebeuren. TLN blijft hierover met Duitsland in overleg. In de loop van volgend jaar hoopt TLN meer te weten over de mogelijkheden.

Gerelateerde onderwerpen

Internationaal; Planning en infrastructuur