Duitsland investeert in wegen, maar te weinig

De Duitse verkeersminister Dobrindt heeft gisteren in Berlijn een omvangrijk investeringsprogramma voor de Duitse infrastructuur gepresenteerd. De komende jaren investeert hij 2,7 miljard Euro in het aanleggen van ontbrekende schakels (1,5 miljard), nieuwe verbindingen (700 miljoen) en noodzakelijk onderhoud (500 miljoen).

De Duitse verkeersminister Dobrindt heeft gisteren in Berlijn een omvangrijk investeringsprogramma voor de Duitse infrastructuur gepresenteerd. De komende jaren investeert hij 2,7 miljard Euro in het aanleggen van ontbrekende schakels (1,5 miljard), nieuwe verbindingen (700 miljoen) en noodzakelijk onderhoud (500 miljoen).

Het gaat hierbij om projecten die meteen gestart kunnen worden. Dobrindt noemt dit plan een eerste bouwsteen van een investeringsoffensief in het Duitse wegennet. Vanaf 2018 wordt jaarlijks zo'n 18 miljard euro in het wegennet geïnvesteerd. Het geld komt uit de algemene middelen en een verhoging en uitbreiding van de maut voor vrachtverkeer.

TLN herkent de kritiek die in Duitsland door de oppositie en verkeersorganisaties wordt geuit. Er gaat allereerst véél te weinig geld naar het onderhoud van het bestaande wegennet, met name bruggen en viaducten. In Noordrijn-Westfalen alleen al zijn er zo'n dertig afgesloten of uitsluitend met lage snelheid toegankelijk voor vrachtverkeer. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is alléén al zo'n 3,6 miljard euro nodig. De 500 miljoen die Dobrindt beschikbaar stelt, is daarmee slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ten tweede vindt TLN dat de besteding van de mautinkomsten véél beter kan. Het totale vrachtverkeer brengt dit jaar naar verwachting 4,3 miljard euro in het Duitse mautlaatje. Meer dan een kwart van dit geldt investeert de Duitse overheid niet terug in infrastructuur, maar besteedt ze aan verkeersveiligheid, duurzaamheidsprojecten en opleidingen. TLN vindt dat Dobrinth meer mautinkomsten in infrastructuur kan investeren.

Tenslotte is TLN kritisch op de houding van de deelstaatregeringen. De investeringen van Dobrindt vinden immers plaats op federale wegen. Dat zijn de autosnelwegen (A) en belangrijkste regionale verbindingen (B). Deelstaatregeringen steken nauwelijks eigen geld in het onderhouden en aanleggen van verbindingen. De belangrijkste Duitse deelstaat die aan Nederland grenst, Nordrein Westfahlen, zegt geen geld te hebben. Infrastructuur is geen topprioriteit meer. TLN zet zich net als andere partijen in om dat te veranderen. Onder andere om publiek-private samenwerkingen mogelijk te maken waardoor er een combinatie van overheids- en private investeringen in infrastructuur mogelijk is. De deelstaatregering in Düsseldorf ziet daar voorlopig niets in. Terwijl het een prima instrument kan zijn om het broodnodige onderhoud aan de wegen, bruggen en viaducten uit te voeren. Om over noodzakelijke nieuwe verbindingen nog maar niet te spreken. (PP/SB)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur