Column Wim Pot: 'Een jaar om blij van te worden'

Voor elke uitgave van het 'Transport en Logistiek'-magazine schrijft Wim Pot een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de waarde van goed ondernemerschap centraal.

​'Het zal voor u even wennen zijn, om na ruim 5 jaar een andere naam bij deze column te zien. Want hoogstwaarschijnlijk is het u niet ontgaan: Arthur van Dijk is benoemd tot Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en tot het moment dat een nieuwe voorzitter is gevonden, zal ik de honneurs als voorzitter van TLN waarnemen.

2019 belooft een interessant jaar te worden, waarin we uiteraard, samen met STL, doorgaan met de zoektocht naar voldoende goed gekwalificeerde chauffeurs. Ook het cao-overleg wordt in 2019 hervat, net zoals de gesprekken over de kilometerbeprijzing, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende bewaakte parkeerplaatsen in Nederland en de rest van Europa.

2019 is natuurlijk ook het jaar van de verkiezingen, zowel op provinciaal als Europees niveau, en de Brexit. Het is mooi om veel van de wensen van TLN terug te zien in de diverse verkiezingsprogramma’s. En uiteraard blijven we een vinger aan de pols houden, ook na de verkiezingen, als de onderhandelingen gaan plaatsvinden.

Persoonlijk kijk ik erg uit naar de ontwikkeling van de Transportcode, waarmee we de waarden en normen van de sector gaan borgen. Mens, markt en milieu staan daarbij centraal. Maar ik zou daar graag nog enkele m’s aan toe willen voegen.

Want wat zou het mooi zijn als we er in 2019 in slagen om ons als sector beter in de markt te zetten. We doen zoveel mooie en vooral ook goede dingen, maar vergeten vervolgens de marketing hieraan te koppelen. Wat ontzettend jammer is, want goede marketing leidt tot goede mond-tot-mond reclame. En goede mond-tot-mond reclame leidt tot munten, waarnaar een goed ondernemer natuurlijk altijd op zoek moet zijn.

Heb daarom het lef om je te onderscheiden en dit ook aan iedereen te vertellen. Want dan weet ik zeker dat 2019 een jaar wordt om blij van te worden. En dat wens ik iedereen van harte toe.'

Wim Pot, waarnemend voorzitter TLN

Gerelateerde onderwerpen