Eerste keurmerken PayChecked in Transport uitgereikt

De bedrijven Jongeneel Transport,  Sanders|Fritom en Brakenhoff B.V. hebben de eerste drie keurmerken PayChecked in Transport ontvangen. De bedrijven hebben zich laten toetsen op juiste loonuitbetaling.

Met het keurmerk PayChecked in Transport tonen bedrijven aan dat ze hun personeel het juiste loon uitbetalen. Dit is van belang in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor het loon.

Minder risico

Door het inschakelen van een vervoerder met het keurmerk PayChecked in Transport kan een opdrachtgever ervan uitgaan dat de vervoerder het personeel het juiste loon betaalt. De opdrachtgever loopt hierdoor minder risico om aansprakelijk gesteld te worden voor onjuiste loonuitbetaling bij de vervoerder.

Onafhankelijke stichting

Inmiddels hebben ruim 20 bedrijven zich aangemeld om het keurmerk PayChecked in Transport te gaan behalen. PayChecked in Transport is een initiatief van EVO en TLN en wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting PayChecked in Transport. (www.paychecked.nl).​

Gerelateerde onderwerpen

Wet aanpak schijnconstructies; Cao