Ervaringen met alternatieve brandstoffen?

Nummer 7 van het magazine Transport en Logistiek zal voor een deel in het teken staan van alternatieve brandstoffen en alternatieve aandrijvingen.

Nummer 7 van het magazine Transport en Logistiek zal voor een deel in het teken staan van alternatieve brandstoffen en alternatieve aandrijvingen. In dit themanummer komen onder meer artikelen over de brandstoffenvisie van de overheid, visie en ontwikkeling van voertuigfabrikanten, kosten van vrachtauto’s met alternatieve brandstoffen en nog meer zaken.

We willen uiteraard ook ingaan op de ervaringen met het gebruik van alternatieve brandstoffen/aandrijvingen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar vervoerders die daar graag wat over willen vertellen.

Als er binnen uw bedrijf voertuigen zijn die op alternatieve brandstoffen rijden (LPG, CNG, LNG, biogas, methaandiesel, hybride, elektrisch etc.) en u wilt uw ervaringen hierover met ons delen, dan kunt u dat via een e-mail bij de redactie (redactie@tln.nl) kenbaar maken. De redactie zal dan met u contact opnemen. Uw reacties zien wij graag tegemoet. (AS)

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones