Euronormregistratie bij Asfinag

Chauffeurs die bij een tankstation een go-box aanschaffen voor de mautbetaling in Oostenrijk, kunnen ter plaatse de go-box op de euronorm van het voertuig laten instellen.

Chauffeurs die bij een tankstation een go-box aanschaffen voor de mautbetaling in Oostenrijk, kunnen ter plaatse de go-box op de euronorm van het voertuig laten instellen. Wij vernemen klachten dat chauffeurs er niet altijd op worden gewezen dat de euronorm van het voertuig binnen 14 kalenderdagen schriftelijk bij Asfinag dient te worden opgegeven. Asfinag registreert alle gebruikers van go-boxen en wil hiervoor het officiële bewijs hebben dat het voertuig aan de norm voldoet die in de go-box staat ingesteld. Het verdient aanbeveling om dit onmiddellijk te doen. Ga hiervoor naar https://www.go-maut.at/portal/portal en lees daar meer over de aanmelding en de zogeheten "Nachweiserbringung". Als bewijs voor de euronorm geldt het kentekenbewijs, of een COC (certificate of conformity), of een COP (certificate of production), of een CEMT-certificaat. De ervaring heeft geleerd dat er aan de termijn van 14 kalenderdagen niet te tornen valt. Eén dag te laat kan al een boete opleveren van 240 euro.
Vervoerders die van een go-box wensen af te stappen omdat de Oostenrijkse maut ook met de Duitse obu kan worden gedaan, dienen de overbodige go-boxen te retourneren. Zorg ervoor dat er altijd een bewijs van ontvangst is, bij het persoonlijk teruggeven van de go-boxen, of doe dit per aangetekende post, met opgave van de ingestuurde go-boxen. Asfinag kan weleens iets niet ontvangen en wil dan de vervoerder belasten met een boete van 60 euro per niet terug ontvangen go-box.
Wij hebben Asfinag geattendeerd op de ons bekende klachten en hopelijk wordt dit serieus genomen. (TP) 

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland