Extra hekken in haven Calais

Afgelopen woensdag zijn de Franse autoriteiten begonnen met het aanbrengen van extra hekwerken en 'groene muren' op de toegangsweg naar de haven van Calais. Dit moet het aantal incidenten doen verminderen die migranten uit 'the Jungle' veroorzaken. 

Deze migranten proberen daar via een vrachtauto Engeland te bereiken. De afgelopen twee maanden is het praktisch elke nacht raak. Migranten uit 'the Jungle' gooien voorwerpen op de weg om chauffeurs tot stilstand te dwingen. In de file die ontstaat proberen zij vervolgens een plekje in een vrachtauto te bemachtigen. Dit veroorzaakt veel vertraging, schade aan voertuig en lading en onveilige situaties voor chauffeurs. De extra hekken en 'groene muren' moeten het aantal incidenten verkleinen.

Verschuiven van het probleem 

De directeur van de haven van Calais is blij met de maatregelen, maar de handhavingsdiensten zijn kritisch. Volgens hen zullen de maatregelen een kleine bijdrage leveren aan de vermindering van de overlast, maar verschuift het probleem weer terug richting de A16. Daar was vorig jaar extreem veel overlast door migranten. Mede door een krachtige lobby vanuit TLN hebben wegbeheerder en EuroTunnel de beveiligde parkeerterreinen uitgebreid en is de overlast voor het wegvervoer behoorlijk teruggebracht. Echter, incidenten hebben zich ook toen verplaatst naar verder gelegen locaties op de A16. De handhavingsdiensten blijven daarom inzetten op de ultieme maatregel: ontmanteling van de volledige 'jungle van Calais'.

Volledige ontmanteling 'the Jungle'

TLN is blij met de genomen maatregelen, maar deelt de kritiek van de handhavingsdiensten. Het is volgens de Nederlandse brancheorganisatie zeer waarschijnlijk dat de overlast zich naar eerder voorbeeld 'stroomopwaarts' op de A16 verplaatst. TLN blijft net als de diensten van mening dat volledige ontmanteling van 'the Jungle' de enige manier is om de overlast in de directe omgeving van haven en treinterminal in Calais op te lossen. De Franse rechter oordeelde echter eerder dat de instanties de voorzieningen moesten verbeteren, dus volledige ontmanteling lijkt onhaalbaar. TLN vindt in dat geval dat bedrijven die alles doen om verstekelingen aan boord te voorkomen, een versnelde toegangsprocedure tot de trein en haven moeten krijgen. Daarover lopen gesprekken met de autoriteiten.

Gerelateerde onderwerpen

Handhaving en controles buitenland