FENEX Talent Analyse Tool vanaf nu beschikbaar!

Sinds de invoering van het DWU in 2016 is het voor bedrijven verplicht aan te tonen dat het bedrijf over kennis en/of praktische vaardigheden beschikt. Om u daar een handje bij te helpen, is de Talent Analyse Tool ontwikkeld.

​De Talent Analyse Tool is speciaal ontwikkeld om het kennis- en vaardighedenniveau van uw douanemedewerkers in kaart te brengen. De tool richt zich in eerste instantie op twee functies: declarant en assistent-declarant. Voor beide functies zijn normprofielen ontwikkeld, bestaande uit operationele en professionele competenties. Zo’n normprofiel geeft het gewenste niveau waarop gewerkt moet worden, aan.

Hoe werkt de tool?

  • Allereerst geeft de werknemer zichzelf feedback aan de hand van een aantal vragen.
  • Dat doet vervolgens de leidinggevende.
  • Naast werknemer en leidinggevende, kunnen ook één of meerdere collega’s feedback geven.

De feedback wordt in de rapportage afgezet tegen het normprofiel. Als iedereen de tool heeft ingevuld, rolt er een heldere, uitgebreide feedbackanalyse uit.

Gerelateerde onderwerpen

FENEX Opleidingen; Douanelogistiek