Filedruk in 2015 met 25 procent gestegen

De omvang van files in ons land, de zogenoemde filedruk, is dit jaar flink toegenomen; met ongeveer 25 procent. Het is de snelste stijging in één jaar sinds het jaar 2000.


De omvang van files in ons land, de zogenoemde filedruk, is dit jaar flink toegenomen; met ongeveer 25 procent. Het is de snelste stijging in één jaar sinds het jaar 2000. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de VerkeersInformatieDienst (VID) heeft gepubliceerd.
De laatste jaren nam de filedruk (lengte maal duur van de files) juist flink af. Volgens de VID was dat te danken aan meer bredere snelwegen. Ook zat de economie in het slop. Eind 2014 was de filedruk half zo groot als 7 jaar eerder. In het afgelopen jaar is al weer een kwart van deze daling tenietgedaan. Het effect van die bredere wegen is inmiddels (deels) uitgewerkt en de economie draait weer beter waardoor er weer meer verkeer is, stelt de VID.

Veel regen
Ook was het dit jaar vaker regenachtig tijdens de spits. Vorig jaar waren er 48 'regenspitsen', dit jaar 64 en dan met name in de laatste vier maanden van het jaar. De stijging van de filedruk doet zich voor echter in vrijwel alle maanden van het jaar, ook in de droge. Daarbij komt dat het verkeer overdag anders is verdeeld. Volgens de VID rijdt op verschillende trajecten verkeer dat voorheen buiten de spits reed, nu weer in de spits. In 2015 piekten de ochtendspitsen daardoor gemiddeld wat eerder.

A20 grootste knelpunt
Het grootste knelpunt voor het totale verkeer was het afgelopen jaar was op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, ter hoogte van het Terbregseplein. Op nummer twee staat dezelfde weg, maar dan bij Moordrecht. Op nummer drie de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Eembrugge.

Uitbreidingen 2016
Een deel van de locaties in de knelpuntenlijst van 2015 profiteert komend jaar nog van recente wegverbredingsprojecten, zoals de verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiden, de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken en de spitsstrook op de A7 tussen Purmerend en Zaandam. Bovendien zal de recente opening van de A4 door Midden-Delfland er voor zorgen dat het doorgaande verkeer rondom Rotterdam zich anders gaat verdelen, zodat de drukte bij knelpunten wat minder zal worden. Dat positieve effect wordt onder meer verwacht op de A13.

Nieuwe knelpunten
Tegelijkertijd ontstaan nieuwe knelpunten, als een flessenhals is opgelost. De VIS noemt als voorbeelden de knooppunten Gouwe en Oudenrijn op de A12 en knooppunt Rijnsweerd op de A28, die zijn ontstaan na wegverbredingsprojecten op respectievelijk de A12 tussen Gouda en Woerden, de A12 tussen Woerden en Gouda en de A28 bij Amersfoort.

A4 Zoeterwoude
Bijzonder is de situatie op de A4 bij Zoeterwoude. Hoewel de rijbaan daar is verbreed, staat het verkeer er toch frequent in de file. Kennelijk is de gerealiseerde splitsing in een hoofd- en parallelrijbaan niet optimaal voor de verkeersstromen. TLN heeft hiervoor al aandacht gevraagd bij Rijkswaterstaat.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur