Forse milieuwinst door investeringen in Euro 6

Opnieuw blijkt uit onderzoek van TNO dat met nieuwe Euro VI vrachtauto’s in de transportsector grote milieuwinst wordt geboekt


Opnieuw blijkt uit onderzoek van TNO dat met nieuwe Euro VI vrachtauto’s in de transportsector grote milieuwinst wordt geboekt. Metingen tonen aan dat deze voertuigen in de praktijk tot 90 procent minder fijn stof en stokstofoxiden (NOx) uitstoten dan eerdere generaties vrachtauto’s. De Euro VI-norm is vanaf begin 2014 verplicht voor alle nieuw verkochte vrachtauto’s. TNO heeft de laatste jaren metingen verricht aan in totaal meer dan 20 personen- en bestelauto’s en 30 zware vrachtauto’s en bussen.

100 miljoen euro per jaar
Nederlandse transportondernemers nemen in totaal gemiddeld bijna 200 nieuwe Euro VI-vrachtauto's per week op in het wagenpark. Deze voertuigen zijn aanzienlijk duurder dan die aan de oude Euro V-norm voldoen. Deze extra milieu-investeringen door de Nederlandse transportsector lopen hierdoor op tot zo'n 100 miljoen euro per jaar.
Stedelijke distributie aandachtspunt
Uit de metingen aan enkele stadbussen en een distributievoertuig blijkt in stedelijke ritten de uitstoot van NOx relatief hoger is dan op de lange afstand. Bovendien wisselt die uitstoot sterk. Onder stedelijke omstandigheden wordt de motor vaak lager belast, waardoor de uitlaatgassen, en daarmee de katalysator, niet warm genoeg wordt voor het voldoende terugbrengen van de NOx-uitstoot. Stedelijke rijomstandigheden vormen daarom een grotere uitdaging voor het reduceren van NOx-uitstoot dan de rijomstandigheden van voertuigen die grote afstanden op de snelweg afleggen.

Schril contrast
De positieve ontwikkeling bij vrachtauto’s staat in schril contrast met die bij dieselpersonen- en bestelauto’s. Uit de metingen van TNO blijkt dat ondanks voortdurende aanscherping van Europese emissielimieten de praktijkuitstoot van NOx van deze voertuigen de afgelopen twee decennia nagenoeg onveranderd is. De praktijkuitstoot ligt zelfs fors hoger dan de opeenvolgende Euro-limieten gesteld in de emissiewetgeving. De verschillen tussen vrachtauto’s en andere voertuigen komen vooral doordat bij vrachtauto’s een praktijktest verplicht is bij de introductie van nieuwe voertuigtypen. Bij personen- en bestelauto’s is dat niet zo.

Uitbreiding milieuzones terecht
Wat TLN betreft toont het nieuwe TNO-rapport aan dat dankzij de Europese wetgeving, de inspanningen van de truckindustrie en de investeringen van transportondernemers de transportsector grote stappen maakt naar de vermindering van luchtvervuiling. Ook is duidelijk dat de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bij het verbeteren van de luchtkwaliteit terecht streven naar uitbreiding van de huidige milieuzones naar bestel- en personenauto’s, in plaats van het verder aanscherpen van de toegangseisen voor vrachtauto’s.


Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones; Transportvergunningen