Verbod vrachtverkeer Jan van Houtbrug Leiden

​De Jan van Houtbrug in Leiden is vanaf vrijdagavond 12 februari 22.00 uur afgesloten voor bussen en vrachtverkeer zwaarder dan 5 ton of hoger dan 2,60 meter.

​De Jan van Houtbrug in Leiden is vanaf vrijdagavond 12 februari 22.00 uur afgesloten voor bussen en vrachtverkeer zwaarder dan 5 ton of hoger dan 2,60 meter. Uit recent inspectie-onderzoek is gebleken dat de brug niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. De afsluiting is nodig om verdere belasting van de brug door zwaar verkeer te voorkomen.

De Jan van Houtbrug verbindt de Lammenschansweg en de Korevaarstraat. De brug is afgesloten voor voertuigen zwaarder dan 5 ton of hoger dan 2,60 m. Hulpdiensten en busmaatschappij Arriva zijn geïnformeerd, en ook ondernemers, scholen en wijkverenigingen worden op de hoogte gesteld. De afsluiting leidt tot hinder in de stad. Bij de omleidingen is gekozen voor doorgaande routes. Op de website van de gemeente Leiden is een kaartje met de omleidingsroutes te vinden: link. Omleidingsborden en verkeersregelaars zorgen voor de doorstroming van het verkeer.

Omleidingen
De bussen van Arriva rijden om via De Sitterlaan, Burggravenlaan, Hoge Rijndijk en Levendaal, en ook via de Witte Singel. Vrachtverkeer en touringcars worden met borden omgeleid via het Levendaal, Hoge Rijndijk en Willem van der Madeweg.

Herstelwerkzaamheden
Op dit moment wordt gekeken welke versterking van de brug mogelijk is zodat bus- en vrachtverkeer weer gebruik kan maken van de route. Bij die scenario’s wordt rekening gehouden met de toekomstige herinrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat. Dit gebied wordt later dit jaar in het kader van het project Centrumroute, deeltracé Jan van Hout aangepakt.

Bruginspectie
Leiden kent ruim 600 bruggen die om de twee jaar visueel worden geïnspecteerd. Uit deze inspectie bleek dat er nader onderzoek nodig was naar de technische staat van de Jan van Houtbrug. Vanochtend is het dringende advies ontvangen de brug af te sluiten voor zwaar verkeer. Dit is noodzakelijk voor een veilige verkeerssituatie, omdat de benodigde sterkte voor belasting van zwaar verkeer niet meer voldoende is. Dit advies is door het college van burgemeester en wethouders opgevolgd.

Inzet TLN
Aangezien de Jan van Houtbrug onderdeel is van een door het vrachtverkeer drukbereden route, zal TLN er bij de gemeente op aandringen dat er snel een structurele oplossing komt voor dit probleem. Ervaart u als lid van TLN directe gevolgen van de afsluiting, neemt u dan contact op met regionaal beleidsadviseur Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur